Ökad prisskillnad mellan eko och konventionellt

Skillnaden i pris mellan ekologiska och konventionella råvaror har ökat över tid. Det visar en ny sammanställning för ett antal olika produkter från det svenska jordbruket.

En fråga som många ställer sig kring ekologisk produktion är om marknaden är uthållig och om merbetalningen för ekoprodukterna kommer att bestå. I en unik sammanställning av prishistorik har lantbrukskonsulten Peter Einarsson gått tillbaka mellan 15 till 20 år i tiden för att se hur skillnaden i pris mellan ekologiska och konventionella produkter har varierat.

– Den mest tydliga tendensen är att skillnaden i pris mellan ekologiskt och konventionellt har varit betydligt större de senaste tio åren än tidigare, trots att ekoproduktionen är mycket större idag. Det gäller egentligen alla produkter, säger Peter Einarsson.

Konventionella produktpriser påverkar

En rimlig hypotes vore att en kraftigt ökad omställd areal skulle leda till ett prisfall när den ökade volymen kom ut på marknaden. Men några entydiga samband är svåra att se.

– Det finns tillfällen när priserna på tröskade grödor har sjunkit efter en större omställningsvåg. Men det finns också exempel på motsatsen. Och påverkan från de konventionella produktpriserna har ofta betytt mera, säger Peter Einarsson.

En viktig förändring de senaste åren är att kopplingen mellan ekomarknaden och den konventionella marknaden gradvis har blivit svagare. Tidigare följdes de nästan alltid åt i riktning även om styrkan i upp och nedgångarna kunde vara olika. Nu lever ekoråvarorna och de konventionella i högre grad egna liv och priserna kan gå i helt olika riktningar.

FAKTA: Projektet ”Ökad svensk ekologisk produktion”

Prishistoriken har tagits fram inom ramen för projektet ”Ökad svensk ekologisk produktion” som drivs av LRF och är finansierat av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Projektet pågår under 2017 och 2018 och går ut på att samla och sprida analyser, marknadsfakta och ekonomiska kalkyler för dem som funderar på att ställa om till ekologisk produktion.

I de samtal han har haft med personer som har handlat med ekologisk spannmål under lång tid framtonar bilden att de internationella marknaderna alltmer styr priserna på ekologiska tröskgrödor i Sverige. Förändringar i utbud och efterfrågan på den svenska marknaden har inte längre lika direkt effekt på priserna.

Minskat merpris för ekomjölk

Samma förändringar går att se på ekomjölkmarknaden. De senaste tio åren har skillnaden i pris mellan ekologisk och konventionell mjölk i snitt legat på 103 öre per kilo mjölk. De tio åren dessförinnan var skillnaden i genomsnitt 49 öre per kilo mjölk.

Även priset på ekomjölk frikopplas alltmer från det konventionella, och för mjölken finns ett tydligare samband mellan omställda djur och pris. Efter en period med mycket omställning har merpriset för ekologisk mjölk minskat.

– En allmän reflektion kring merbetalningen för ekologiska råvaror, både mjölk och spannmål, är att det verkar ha inträffat någon sorts brott i samband med de stora prissvängningarna på världsmarknaden 2007-2008. Både konventionella och ekologiska priser steg kraftigt, men ekopriserna föll aldrig tillbaka lika mycket som de konventionella Sedan dess har den större skillnaden legat kvar. Jag har än så länge inte sett någon riktigt bra förklaring till detta, säger Peter Einarsson.

Säger inget om lönsamheten

Han poängterar också att det han har tittat på inte säger något om lönsamheten i den ekologiska respektive konventionella produktionen. Högre priser på ekologisk spannmål medför ju till exempel högre kostnader i den ekologiska animalieproduktionen.