Pristrenderna på virke syns – inte minst i Norge

Norska massavedspriser har gått upp något jämfört med för ett år sedan, men har sjunkit jämfört med rekordnivåer tidigare i år. Prisutvecklingen på den norska virkesmarknaden är nu densamma som i Sverige.

Prisutvecklingen på den norska virkesmarknaden är nu densamma som i Sverige.
Prisutvecklingen på den norska virkesmarknaden är nu densamma som i Sverige. FOTO: PINKBADGER

Norge är något av de svenska skogsbolagens reservbod, i alla fall har bolagen använt den norska skogen som en sådan under de senaste åren. När efterfrågan på virke har varit stor har både massavedsförbrukare och timmerköpare först åkt till Norge för att köpa mer virke i stället för att omedelbart höja priserna i Sverige och på så vis öka utbudet.

Pristrenderna först synliga i Norge

När efterfrågan på virke har gått ner, har de svenska inköpen i vårt västra grannland minskat och bolagen har i stället koncentrerat sig på mer näraliggande områden för sina virkesköp. Eftersom Norge är en marginalmarknad för Sverige har pristrender därför kunnat ses först i Norge.

Nu visar prisstatistik att priset på massaved i Norge har ökat jämfört med förra hösten. Men jämfört med granmassavedens pristopp i februari har priset gått ner med nästan 20 kronor och ligger nu på 341 kronor per kubikmeter, enligt statistik från Landbrugsdirektoratet.

”Sedan nyår har industrin nedjusterat massavedspriserna”

Tallmassavedspriset har gått ner med tio kronor sedan i somras och ligger nu på 334 kronor per kubikmeter.

Viken Skogs vd Tor Henrik Kristiansen säger att prisfallet till och med är något större.

- Sedan nyår har industrin nedjusterat massavedspriserna med 30-45 kronor per kubikmeter, säger han.

I Sverige inföll pristoppen på virkesmarknaden under hösten 2019. I Norge nåddes toppen något senare. Tor Henrik Kristiansen säger att enskilda industrikunder valde att upprätthålla priserna från hösten 2018 in i första halvåret 2019 för att säkra tillgången på råvara.

”Störst prisnedgång på gran”

Men nu har priserna alltså gått ner på massaved.

- Situationen är densamma för timmer, med störst prisnedgång på gran, säger Tor Henrik Kristiansen.

Han bedömer att grantimmerpriset har gått ner med mer än 50 kronor per kubikmeter och talltimmerpriset med mer än 20 kronor per kubikmeter.

Enligt statistik från Landbrugsdirektoratet låg grantimmerpriset i oktober på 494 kronor per kubikmeter och talltimmerpriset på 474 kronor.

Prisutvecklingen i Norge är alltså densamma som i Sverige, vilket förstärker bilden av att det råder en lägre efterfrågan på massaved och timmer.

Granbarkborren bidragande faktor

Baltikum är precis som Norge en marknad där svenska skogsbolag köper mer under högkonjunktur, och där priset varierar kraftigare än i Sverige. Sedan förra årets rekordnivåer har priset på barrmassaved halverats och ligger nu på drygt 300 svenska kronor. Även priset på björkmassaved har sjunkit markant, medan timmerpriserna inte ändrats i samma utsträckning.

I Sverige är granbarkborreangrepp orsaken till prissänkningar på virke. I Norge är inte angreppen av granbarkborrar i närheten av dem i södra Sverige. Under den varma sommaren 2018 skedde en viss ökning av insektsangreppen, men hölls tillbaka i år av en kall och regnig försommar.

Men de norska sågverken påverkas ändå av ett stort trävaruutbud i Centraleuropa och södra Sverige, som beror på avverkningar i spåren av granbarkborreangrepp.

- Sågverken känner av effekten av mycket trävaror på den internationella marknaden, säger Håkon Bakken som är marknadschef för skogsägarföreningen Glommen Mjøsen Skog.

LÄS MER: Det råder barkborrearmageddon i Centraleuropa