Programmerbar Isobuskontakt ersätter inbyggd elektronik

Med en programmerbar Isobuskontakt för maskiner utan inbyggd elektronik skulle traktorn få all information om redskapet automatiskt. Idén är Mattias Franzons tävlingsbidrag i Teknikutmaningen.

Mattias Franzon fick upp ögonen för behovet av en programmerbar Isobuskontakt som kopplas in på traktorn när han köpte en ny kultivator utan inbyggd elektronik.
Mattias Franzon fick upp ögonen för behovet av en programmerbar Isobuskontakt som kopplas in på traktorn när han köpte en ny kultivator utan inbyggd elektronik. FOTO: IDA FRANZON

För något år sedan köpte Mattias Franzon en kultivator som saknade Isobus. Varje gång den kopplas till en ny traktor får föraren manuellt ställa in till exempel arbetsbredd, längd, koppling och avstånd till axlar.

Det var det som fick honom att fundera på lösningar för att också enklare och äldre redskap som saknar eller inte kräver elektronik ändå skulle kunna använda till exempel traktorns autostyrning, som styrspår och vändtegsautomatik.

– Dagens avancerade traktorer och redskap blir allt mer integrerade. Då är det viktigt att traktorn vet vad som är kopplat till den, säger Mattias Franzon som är spannmålsodlare i Grästorp i Västergötland.

Tävlingsidé

Idé: En programmerbar Isobuskontakt för redskap som i sig inte kräver elektronik.

Fördel: Kontakten skulle göra redskapet Isobuskompatibelt och förenkla sammankoppling mellan traktor och redskap. Eftersom varje redskap har en egen kontakt, skulle endast en programmering krävas.

Till nytta för vem: Alla lantbrukare med redskap och maskiner som saknar elektronik, och som har avancerade traktorer.

Hans idé bygger på att varje redskap utan Isobus får sin egen kontakt, eller handske som han kallar det, som programmeras med maskinens inställningar. Kontakten placeras i traktorns uttag när maskinen kopplas.

Mattias Franzons idé är inte en konkret produkt, utan en idé till en funktion.

– Varje gång jag skulle koppla på kultivatorn till exempel skulle jag stoppa i dess handske i Isobus-uttaget, och då skulle traktorn få veta redskapets inställningar.

Kan få bort felkällor

En stor fördel skulle enligt Mattias Franzon vara att man när traktorn vet vad den har bakom sig får bort felkällorna i inställningarna.

– Med autostyrning måste redskapsparametrarna vara rätt.

Många redskap saknar fortfarande inbyggd elektronik. I Mattias Franzons maskinpark saknar till exempel kultivator, betesputs och lastväxlarkärra Isobus, medan däremot såmaskinen, gödselspridaren och sprutan för växtskyddsmedel är utrustade med tekniken.

– Jag tror att alla jordbrukare har maskiner som inte kräver elektronik. Kultivatorn som är från 2018 kommer vi att ha 25, 30 år framåt, konstaterar Mattias Franzon.

Tävlingsdeltagare

Namn: Mattias Franzon.

Ålder: 51.

Bor: I Grästorp i Västergötland.

Produktion: Spannmålsodling

Varför anmälde du dig till Teknikutmaningen: För att visa att det finns ett behov av en programmerbar Isobuskontakt.

Samtidigt blir traktorerna alltmer självgående. Mattias Franzon tror därför att behovet av en programmerbar Isobuskontakt redan är stort, och att behovet växer. Men Mattias Franzon påpekar att det är viktigt att Isobuskontakten blir relativt billig.

– Jag har klurat på funktionen ett tag redan. Jag deltog i tävlingen för att visa på behovet för de som kan tillverka och konstruera en sådan.

Helst programmera själv

Hur en programmerbar Isobusuttag skulle göras har Mattias Franzon själv inte kunskap om. Men en önskan har han: