60 000 namn mot tidig avvänjning lämnad till Jordbruksverket

Djurens rätt och Djurskyddet Sverige lämnade i dag över en protestlista mot ändrade regler för djurskydd till Jordbruksverkets generaldirektör. Jordbruksverket försäkrar dock att oron för sämre djurskydd inte är befogad.

FOTO: MOSTPHOTOS

Organisationerna Djurens rätt och Djurskyddet Sverige lämnade i dag över en namninsamling med runt 60 000 namn till Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

Insamlingen skedde som en protest mot Jordbruksverkets förslag att ändra reglerna för när smågrisar separeras från suggan.

– Svenska folket vill gärna köpa svenskt kött, just för att djurskyddsnivån är högre här än i andra länder. Att Jordbruksverket nu är på väg att sänka djurskyddsnivån för grisarna riskerar inte bara djurens välfärd utan även den främsta konkurrensfördelen för svenskt kött, säger Åsa Hagelstedt Generalsekreterare för Djurskyddet Sverige i ett pressmeddelande.

De ser också en risk för ökad antibiotikaanvändning om förslaget går igenom.

Kräver att förslaget inte går igenom

Organisationerna ställer gemensamt krav på att Jordbruksverket inte beslutar enligt förslaget, att landsbygdsministern förtydligar att en ökad produktion inte får ske genom en sänkning av djurskyddsnivån och att inga beslut ska fattas innan det att ett vetenskapligt råd är på plats, vilket föreslagits i regeringens djurskyddsutredning.

Försäkrar ett fortsatt gott djurskydd

Leif Denneberg, som mötte organisationerna på jordbruksverkets kontor i Jönköping tidigare i dag, säger att ändringen inte alls är en försämring av djurskyddet utan en möjlighet till mer flexibilitet inom djurhållningen.

– Vi tar organisationerna och deras medlemmars engagemang på allvar. Jag vill personligen försäkra att inte heller Jordbruksverket accepterar en försämring av djurskyddet eller att den låga användningen av antibiotika hos lantbrukets djur riskeras, sa Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg vid mötet, enligt ett pressmeddelande.

Förslaget en liten ändring i praktiken

Enligt Jordbruksverket innebär förslaget för de flesta grisuppfödare ingen ändring i praktiken. Grundregeln är fortfarande att varje smågris får dia minst 28 dagar. Men om vissa krav är uppfyllda kommer det vara möjligt att 10 procent av smågrisarna i en grupp får vara yngre än 26 dagar.

Det kommer fortfarande dock inte att vara tillåtet att avvänja alla grisar vid 21 dagar vilket är tillåtet enligt EU-reglerna.

Genererat debatt och kritik från flera

Förslaget har väckt stor debatt den senaste tiden, där bland andra forskare vid SLU uppmanar Jordbruksverket att dra tillbaka förslaget samt ifrågasatt de studier som ligger bakom förslaget.

I pressmeddelandet tillbakavisar Leif Denneberg kritiken.

– Vi har lyssnat på kritiken, men känner oss trygga med att förslaget kan genomföras med bibehållen djurvälfärd. Det baserar vi på den noggranna studie som utvärderats av oberoende forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt, säger han.

Förutom kritik mot förslaget har kritik även framkommit för hur processen att ta fram förslaget genomförts. Djurskyddet Sverige har JO-anmält Jordbruksverket då de anser att processen inte skett demokratisk.

Läs mer: Avvänjningstiden kan kortas med fyra dagar (Land Lantbruk)