Radar ger snabbare mätning av fukt i träbränsle

Radarmätning av fukthalten i träbränsle kan göra mätningen både träffsäkrare och snabbare. Nu ska tekniken optimeras för att ge rättvisare betalning.

Utrustning med radarmätning som är monterad på flisskopa utvärderas.
Utrustning med radarmätning som är monterad på flisskopa utvärderas. FOTO: RADARBOLAGET

Genom att mäta fukthalten i träbränsle med hjälp av radar skulle tid kunna sparas och priserna skulle bli rättvisare. I ett projekt som drivs av Radarbolaget tillsammans med Gävle Energi, BillerudKorsnäs, Stora Enso, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och Skogforsk ska 4,5 miljoner kronor satsas på att utveckla tekniken.

– Trädbränsle är ett klimatsmart energialternativ, så det känns mycket angeläget att skapa bästa möjliga förutsättningar för den marknaden, säger Kari Hyll, forskare på Skogforsk.

Tidsödande metod

Den metod som används idag för att mäta fukthalten är genom stickprov vid ugnstorkning. Den är tidsödande och ger ganska osäkra resultat eftersom betalningen grundas på små provmängder.

Rättvisare betalning

Med radarteknik kan fukthalten snabbt kontrolleras på flera punkter i det logistiska flödet och det skulle medföra en rättvisare betalning.

– För oss är rätt betalning en drivkraft. Idag grundar sig betalningen på en ytterst liten provmängd vilket kan ifrågasättas hur väl den representerar respektive leverans, säger Inger Lindbäck, vice vd på Gävle Energi.

Bättre logistik

Något annat som branschen tittar på är förbättrad logistik och effektivisering. Om svaret om fukthalten skulle komma snabbare i varje leverans skulle det ge utrymme för att kunna sortera bränslet.

– Om vi kunde ha bränsle med olika fukthalt sorterat i olika högar skulle vi kunna styra förbrukningen bättre, hålla ett jämnare energivärde och skapa bättre förbränningsförutsättningar, säger Inger Lindbäck.

Mätning på fruset trä

I projektet, som arbetar vidare på tidigare projekt, ska tekniken optimeras för mätning på transportband och i skopa. Bland annat ska man titta på hur mätning av fruset trädbränsle kan förbättras och hur tekniken kan anpassas till mätning av rundvirke på lastbil.