”Reformera Jordbruksverket – dags för generaldirektören att avgå”

Att Jordbruksverket inte tillämpar EUs regelverk korrekt kan inte förklaras på annat sätt än med oförmåga i högsta ledningen, anser debattören. Hans uppmaning till generaldirektören är därför att avgå och regeringen bör reformera myndighetsstrukturen.

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin bör avgå, anser debattören.
Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin bör avgå, anser debattören. FOTO: CECILIA PERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Fel och brister som upptäcks vid kommissionens revisioner av hur Sverige förvaltar jordbrukarstöden leder till miljardbelopp som måste återbetalas till EUs kassa. Som vanligt kommer landets lantbrukare att få skjuta till dessa pengar från landsbygdsprogrammets rambudget, det vill säga stöden till landets lantbrukare minskas med motsvarande belopp i slutändan.

Av den nyligen publicerade Årsredovisning för 2019 framgår att Jordbruksverket fortsatt inte förmår att tillämpa regelverken korrekt. För 2016 till 2019 är summan att återbetala närmare tre miljarder kronor, beräknat på både de belopp som är slutligt avgjorda och de belopp som ännu förhandlas.

Under 2020 kommer dessutom EU-kommissionen tillbaka för fortsatt revision av systemet med tvärvillkor. Revisionen 2017 landade på en kvarts miljard i återbetalning. Det finns all anledning att befara att det denna gång kan röra sig om minst det dubbla beloppet.

Att Jordbruksverket varken förmått eller förmår att tillämpa EUs regelverk korrekt kan enligt min mening inte förklaras på annat sätt än att det är en ren och skär oförmåga i verkets allra högsta ledning.

Den förre generaldirektören måste ta på sig den största skulden för sitt sätt att missköta verksamheten. Dock firar snart den nuvarande generaldirektören tvåårsjubileum på posten.

Smekmånaden är för länge sedan förbi och generaldirektör Christina Nordin har inte lyckats vända utvecklingen, då fakta talar sitt eget språk. Hon har misslyckats med att få tillstånd en verksamhet som uppfyller unionens krav på tillförlitlighet och följsamhet med regelverken under sin tid som generaldirektör. Jag anser att det är en alltför lång startsträcka i en verksamhet som omsätter 17 miljarder årligen.

Min uppmaning till Christina Nordin är därför att ta sitt ansvar för situationen och avgå. Medan min uppmaning till regeringen är att reformera myndighetsstrukturen i grunden för att tillgodose de speciella krav som medlemskapet för med sig. Våra grannländer Finland och Danmark vidtog motsvarande åtgärder för mer än 15 år sedan.

Jan-Erik Andersson,

Konsult EU-bonden, Bälinge

Fotnot: Ett svar från Jordbruksverkets publiceras inom kort.