”Regeringen äventyrar skogspolitiken”

Regeringen äventyrar skogspolitiken. I stället för dialog och rådgivning möter skogsägarna allt fler exempel på kontroll, föreläggande och förbud. Likabehandling och rättssäkerhet sätts på undantag. Det säger ordförandena för LRF Skogsägarna och de fyra skogsägarföreningarna i ett uttalande.

Skogsägartinget samlat med föreningarnas ordföranden i förgrunden: Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, Lena Ek, Södra, Torgny Hardselius, Norra, Karin Perers, Mellanskog, samt Gunnar Heibring, Norrskog.
Skogsägartinget samlat med föreningarnas ordföranden i förgrunden: Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, Lena Ek, Södra, Torgny Hardselius, Norra, Karin Perers, Mellanskog, samt Gunnar Heibring, Norrskog. FOTO: MARIE HENNINGSSON

I två dagar har förtroendevalda och tjänstemän från Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra varit samlade till skogsägarting i Värö, Halland. Bland annat har man tagit upp aktuella näringspolitiska frågor. Skogsägarföreningarna menar att den drygt 20-åriga skogspolitiken med frihet under ansvar måste värnas.

”Utan engagemang blir naturvården lidande”

"Om markägarna får sin frihet beskuren genom allt hårdare tillämpning och regleringar minskar viljan att investera för framtiden. Utan engagemang blir även naturvården lidande. Regeringen måste förstå att det är skogsägarna som håller i nycklarna till biotoperna" skriver ordförandena.

De tycker att regeringen spelar med hög insats när den är passiv inför den myndighetskultur som utvecklas och även bortser från rådighets- och äganderättsliga perspektiv i sin politik. Myndigheter väljer kontroll, förelägganden och förbud framför dialog och rådgivning.

"Likabehandlingen och rättssäkerheten sätts på undantag när ämbetsmän inte förmår skilja på sitt eget ideella engagemang och sin ämbetsmannaroll" säger man i uttalandet.

Önskar utredning om artskyddsförordningen

Flera exempel ges där man tycker att regeringen måste agera. Till exempel påpekas att en utredning om artskyddsförordningen måste tillsättas snarast. Det har gått ett år sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket uppmanade regeringen att tillsätta en utredning för att säkerställa att artskyddsförordningen är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Den pågående utredningen om skogsvårdslagen riskerar att öppna för juridisk aktivism om särintressen ges rätt att överklaga normal skogsskötsel. Regeringen ska undvika att medverka till att särintressen ges rättslig makt över det svenska skogbruket skriver ordförandena.

Åtgärder måste vidtas för att förtroendet för myndigheter ska ökas. Regeringen måste också ha respekt för en grundlagsskyddade äganderrätten när beslut tas som rör skogsbruket anser skogsägarföreningarna.

LÄS MER: Nyckelbiotoper ska inventeras i hela landet