Regeringen lämnar svenska skogsägare i sticket

Hela samhället behöver kraftsamla mot granbarkborrens framfart. Staten behöver hjälpa till med resurser och information för att bekämpa ohyran. Stora delar av svenskt skogsbruks framtid hänger på detta, skriver två unga moderater.

Tillsammans kan vi stoppa granbarkborren, skriver Oskar Brusell och Johannes Thernström.
Tillsammans kan vi stoppa granbarkborren, skriver Oskar Brusell och Johannes Thernström.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Granbarkborrens framfart i landet är ett av de största hoten mot svensk skog. Enligt Skogsstyrelsen orsakade granbarkborren förra året skador på cirka sju miljoner kubikmeter skog och förstörde virke värt runt tre miljarder kronor. Mängden skador fördubblades jämfört med året innan och man räknar med ännu en ökning i år.

Insekten är vanligast i granskog i södra delarna av landet men tar sig allt längre norrut. Skogsägare runt om i landet arbetar hårt och desperat för att skydda sin skog mot granbarkborren. Regeringen missar aldrig chansen att införa nya regleringar och förmynderi som försvårar livet för svenska skogsägare. Med orimliga ökningar av drivmedelsskatter och naturbiotopsklassificering. Men de har inte visat något intresse att hjälpa skogsägarna i denna allvarliga situation.

Vi i Moderata ungdomsförbundet ser värdet i svenska skogsägares arbete för jobb, tillväxt, klimat och miljö. Svensk skogsindustri exporterar varor för 150 miljarder varje år och sysselsätter 120 000 personer. Den är också helt avgörande för att vi ska klara klimatomställningen, eftersom skogen binder 83 procent av våra koldioxidutsläpp och bevarar den viktiga biologiska mångfalden. Granbarkborren hotar just nu detta med sin förödelse. En av anledningarna till att insekten spridit sig så fort är det varmare klimatet. Det är även vanligt att den uppstår i icke brukad skog, inte ovanligt från naturbiotopklassad skog, för att sedan övergå till välmående och aktivt brukad skog.

Vi behöver ett mer aktivt skogsbruk i landet med fler privata ägare. Om en privat person eller företag äger något bryr de sig också mer om att förädla det jämfört om det ägs offentligt. Statliga bolaget Sveaskog äger idag 14 procent av svensk skog, vi i MUF vill att den siffran ska bli noll och sälja ut bolaget.

Naturbiotopklassning av skog ökar och enligt LRF är cirka 25 procent av all skog undantagen av brukning. Det behövs metoder för att skydda viktig skog, men vi tycker att det har gått för långt. Flera privatpersoner har fått se sin livsbesparing och pensionsförsäkring som kanske funnits i släktens ägo i generationer gå i spillror när byråkrater stoppar de från att fortsatt bruka skogen. Därför vill MUF att naturbiotopsklassning ska bli frivillig. Nya regleringar från staten och EU måste fortsatt motarbetas för ett mer aktivt skogsbruk. Klimatförändringarna måste stoppas med reformer som är resultatinriktade och gör skillnad på riktigt, även globalt, inte med symbolpolitik som nuvarande regering sysslar med på klimatområdet.

Hela samhället, privatpersoner, organisationer, myndigheter och politiken behöver kraftsamla mot granbarkborrens framfart. Här behöver staten hjälpa till med resurser och information till landets skogsägare för att bekämpa ohyran. Stora delar av svenskt skogsbruks framtid hänger på detta. Vi behöver också genomföra reformer för ett mer aktivt skogsbruk och att hindra klimatförändringarna. Tillsammans kan vi stoppa granbarkborren.

Johannes Thernström,

distriktsordförande MUF Blekinge

Oskar Brusell,

distriktsordförande MUF Västernorrland

LÄS MER: Granbarkborren måste bekämpas även i reservaten

LÄS MER: Granbarkborren frodas i de statliga naturreservaten