Regeringen lutar åt ja till glyfosat

När EU-kommissionen röstar om fortsatt användning av glyfosat i växtskyddsmedel kommer Sverige gå på experternas linje och rösta ja.

Glyfosat är en vanlig beståndsdel i växtskyddsmedel. I användningen finns en risk för förorening av grund- och ytvatten och att bin och humlor skadas. Vad som har varit knäckfrågan i EU är huruvida glyfosat är cancerframkallande för människor.

I våras kom den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) fram till att glyfosat inte kan klassas som cancerframkallande, baserat på de studier som finns. Det var samma slutsats som den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) kommit fram till tidigare.

Lutar mot ja

När EU-kommissionen i höst ska rösta i frågan om glyfosat ska vara fortsatt tillåtet kommer Sverige att luta sig mot dessa expertmyndigheter och rösta ja.

– Det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Nu har EU:s expertmyndighet tittat ordentligt på detta och då lutar vi oss mot deras slutsatser, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Hon fortsätter:

– Regeringen respekterar Echas slutsats. Vi anser att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska vara noga kontrollerad och kommer att vara aktiva under diskussionerna i Bryssel. Hur vi kommer att rösta vid en omröstning kommer naturligtvis att bero på hur de diskussionerna utvecklar sig, säger hon i en skriftlig kommentar till Land Lantbruk.

Privat förbud

Samtidigt vill regeringen förbjuda användningen av kemiska växtskyddsmedel, bland annat glyfosat, för privat bruk. Anledningen är att regeringen vill minska riskerna för människor och miljö, eftersom felaktig eller vårdslös användning kan vara farligt för barn och miljö.

– Vår målsättning är att införa ett nationellt förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Det är ett viktigt steg på väg mot en giftfri vardag, säger Karolina Skog.

Läs mer: Efsa: Glyfosat är inte hormonstörande

EU:s kemikaliemyndighet: Glyfosat är inte cancerframkallande

Glyfosat splittrar EU – kan avgöra framtiden

"Lantbruket behöver glyfosat"