Registrering av hästar ska minska spridningen av kvarka

Varje år sker flera utbrott av hästsjukdomen kvarka i Sverige. Att många importerade hästar inte behöver registreras försvårar begränsningen av smittspridningen men snart kan en ny EU-förordning råda bot – fast det dröjer.

FOTO: ISTOCK

Mellan åren 2013 och 2017 rapporterades i snitt 75 stall med utbrott av den smittsamma hästsjukdomen kvarka och så sent som i december konstaterades ett nytt fall på Gotland.

Läs mer: Nytt fall av smittsam hästsjukdom

Kan leda till allvarliga följdsjukdomar

Sjukdomen är en infektionssjukdom och även om de flesta hästar tillfrisknar är det vanligt med följdsjukdomar. I värsta fall kan det leda till att hästen dör i akut lunginflammation eller att följdsjukdomarna på annat sätt är så allvarliga och svårbehandlade att hästen måste avlivas.

Sprids via import

Enligt en ny undersökning som genomförts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kommer en stor del av fallen av kvarka som sker i Sverige från hästar som handlas med internationellt.

– På 14 kvarkagårdar som vi är klara med så hade det kommit nya hästar på tolv av dem, säger Gittan Gröndahl på SVA till Sveriges Radio Jönköping.

Problem att importerade hästar inte kartläggs

Ett problem med arbetet med att förhindra spridningen av kvarka är att alla hästar som kommer till Sverige inte registreras.

– Vissa hästar ska registreras i ett elektroniskt system så att vi vet varifrån de kommer och vart de ska. Men så har man ett undantag som gäller ganska många hästar (...) Det är framför allt tävlingshästar och registrerade hästar som har en stambok som ingår i undantaget och det är väldigt många av de hästarna som man handlar med, säger David Slottner på Jordbruksverket till Sveriges Radio Jönköping.

Läs också: Hästar smittade av sjukdomen kvarka

Ny EU-förordning kan leda till förbättring

Nu kan dock problemet med den bristande registreringen av hästar som importeras lösas. 2016 antog EU en ny förordning angående djurhälsa. Förordningen syftar till att förhindra smittspridning och underlätta smittspårning och den innebär bland annat att de hästar som tidigare inte registrerats ska finnas i register.

– Vi har en förordning på EU-nivå som innebär att vi kommer att ha register om var hästar hålls och var de vanligtvis bor, säger David Slottner.

Förordningen kommer dock inte att börja tillämpas förrän 21 april 2021. Till dess kommer många hästar som kommer in i landet fortsatt att vara oregistrerade.

Läs hela förordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429

Läs också: "Du köper en häst på postorder – det kan komma vad som helst"

FAKTA: Kvarka:

Kvarka är en sedan länge känd smittsam hästsjukdom. Klassisk symtombild för kvarka är bland annat hög feber, näsflöde, svullna lymfknutor, förtätningar i luftvägarna. Sjukdomen kan följas av ett antal allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation och muskelinflammation. Sjukdomen är en anmälningspliktig sjukdom.

Källa: SVA