Regn utmaning för kvaliteten

Bra kvalitet på den spannmål som har tröskats tidigt men regnet ställer till det på många håll. Och fortfarande återstår stora volymer att bärga. Det säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Regnet har bidragit till lägre proteinhalter på vissa håll i landet, enligt Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.
Regnet har bidragit till lägre proteinhalter på vissa håll i landet, enligt Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen. FOTO: LANTMÄNNEN

Sveriges totala spannmålsskörd väntas bli 5,9 miljoner ton och bättre än genomsnittet, enligt Jordbruksverkets skördeprognos. Men skörden är långt ifrån inne och ostadigt väder kan försvåra skördearbetet.

Hittills har ungefär 80 procent tröskats i Skåne, 60-70 procent på Gotland, 50-60 procent i västra och östra Sverige och runt 30 procent i Mälardalen, bedömer Lantmännens Mikael Jeppsson.

Höga vattenhalter

Kvaliteten på det som tröskats tidigt är bra gällande falltal, protein och rymdvikter. Regnet har dock lett till höga vattenhalter och att falltalen halkat ner i vissa områden.

Hittills är ungefär halva spannmålsskörden bärgad.
Hittills är ungefär halva spannmålsskörden bärgad. FOTO: TINA ANDERSSON

– Men det är bara augusti och med förhoppningar om bra skördeväder framöver tror vi fortfarande på en bra skörd. Hade det varit slutet av september hade jag varit oroligare.

”50 000 ton om dagen”

Överlag har logistiken kring hämtning och mottagning fungerat bra, förutom i västra Sverige där det är en del väntetider. Efter några dagar med regn är mycket i kapp och i övriga landet håller de målsättningen att påbörja hämtning inom tre dagar.

– Det är en bra skörd med stora volymer och då är det svårt att helt undvika väntetider. Man måste ha respekt för att vi tar emot över 50 000 ton om dagen, vilket vi har gjort de senaste fjorton dagarna.