Rekord för Norra

Norra Skogsägarna gör sitt bästa resultat någonsin och redovisar ett resultat efter finansnetto på 123 miljoner kronor för 2014. 2013 var motsvarande siffra minus 20 miljoner kronor.

– Trots prispressen på grund av stora stormfällningar, framför allt i Mellansverige, har vi försvarat vårt priserbjudande till skogsägarna. Det har i kombination med en vässad fältorganisation stärkt förtroendet för Norra och ökat virkesvolymen med 23 procent till 1,8 miljoner fastkubikmeter. Den ökade volymen har i kombination med ökad produktivitet och goda trävarupriser bidragit till det starka resultatet, säger VD Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– Tack vare långsiktiga satsningar har vi nu dessutom effektiva sågverk som helt anpassats efter den råvara som våra medlemmar levererar. Detta ger en produktivitet och en kvalitet som sticker ut i en värld som översvämmas av trävaror från alla håll.