Rekordangrepp på raps slog hårt mot ekoodlare

Öster- och Västergötland har haft stora angrepp av rapsjordloppor på årets höstraps. Så även Halland och delar av Södermanland. – Så mycket rapsjordloppor som vi haft i år har vi aldrig haft förut, säger Albin Gunnarson, expert på oljeväxtodling, Sveriges frö- och oljeväxtodlare.

Rapsexperten Albin Gunnarson manar till lugn och till att jobba med de bekämpningströsklar man har, efter den tidiga höstens rekordangrepp.
Rapsexperten Albin Gunnarson manar till lugn och till att jobba med de bekämpningströsklar man har, efter den tidiga höstens rekordangrepp. FOTO: PRIVAT

Han tror inte att det har blivit någon generellt stor skada på höstrapsskörden, men lokalt kan man vara hårt drabbad.

– Det har förstörts en del fält som inte finns längre.

Att rapsutsädet är obetat ser han inte som ett stort problem historiskt sett.

– Det har det ju varit i flera år nu och mycket var ju obetat även förr, men då hade man en prognos för rapsjordloppa och beställde betat eller obetat i förhållande till den. Om svenska odlare får tillgång till kemisk betning som är på gång så kanske problemen kan hanteras bättre utan bredverkande sprutning med pyretroider, säger Albin Gunnarson.

Inget godkänt skydd

De konventionella odlarna som upptäckte angreppen i tid kunde spruta, men de som odlar ekologiskt står i dag helt utan godkänt växtskydd.

Växtskyddsmedlet Raptol är registrerat för ekologisk trädgårdsodling, men inte för raps då resthaltsdata saknas, därför går det inte heller att söka dispens.

– På frågan om vad de ekologiska rapsodlarna ska göra har jag ingen lösning i dag. Förra årets torka slog hårt och i år blev grödan på sina håll uppäten, då kan det nog hända att man tröttnar och odlar något annat, säger Albin Gunnarson.

Intresse från Europa

Generellt sett har vi goda förhållanden för oljeväxtodling och än så länge fungerar bekämpningen. Höga skördar, vinstmarginaler och fungerande ekologisk produktion gör att det finns ett stort intresse för svensk rapsodling från övriga Europa.

– Det kan nog finnas enstaka förekomst av den resistenta genen i Sverige, men inte utbrett. Nu gäller det att behålla lugnet och jobba med de bekämpningströsklar vi har. Fortsätter vi med en sund växtföljd och behovsanpassad bekämpning så håller det, annars får vi resistens, minskad odling och högre odlingsrisk.

Anledningarna till de ovanliga mängderna rapsjordloppa kan vara flera. Förra sommarens värme och torka, det gynnsamma sensommarvädret eller att Mellansverige är på toppen av rapsjordloppans ungefär sju år långa cykel.

LÄS MER: ”Tänk att ha fotosyntes som enda energikälla”