Rekordhög lönsamhet för svenska småföretagare

Landets småföretagare går mot ett rekordår vad gäller lönsamheten. Prognosen från LRF Konsult är en genomsnittlig lönsamhet på 17 procent.

För transportbranschen väntas lönsamheten i år landa på 13,8 procent i genomsnitt, detta trots hård konkurrens från utländska åkerier.
För transportbranschen väntas lönsamheten i år landa på 13,8 procent i genomsnitt, detta trots hård konkurrens från utländska åkerier. FOTO: ANDREAS LINDHOLM

I rapporten Småföretagens lönsamhet analyserar LRF Konsult hur lönsamheten, definierad som resultatet efter avskrivningar, har utvecklats bland totalt 6 400 småföretag i sammanlagt 16 regioner.

De studerade företagen är verksamma i branscherna handel, bygg, transport, konsulttjänster och service.

Östergötland klättrar

Jämfört med 2017 väntas lönsamheten i år öka med 1,5 procentenheter och landa på 17 procent, vilket innebär ännu ett rekordår.

Samtliga regioner i rapporten väntas ha en positiv lönsamhetsutveckling. Östergötland är den region där lönsamheten bland småföretagen spås bli högst, i genomsnitt 21,2 procent. Regionen klättrar därmed förbi fjolårets vinnare Uppsala.

Handel är den bransch där den genomsnittliga lönsamheten för småföretagen blir lägst under 2018, enligt LRF Konsult.
Handel är den bransch där den genomsnittliga lönsamheten för småföretagen blir lägst under 2018, enligt LRF Konsult. FOTO: HANS DAHLGREN

I rapporten konstateras att Östergötland har ett differentierat näringsliv, flera statliga verk och myndigheter, Linköpings universitet och ett av landets främsta klimatforskningscentrum.

Konsult i topp

Även samtliga fem branscher väntas stärka lönsamheten under året. Högst väntas den bli i konsultbranschen med i genomsnitt 22,7 procent. Därefter följer service med 19,4 procent, bygg med 18,2 procent, transport med 13,8 procent och slutligen handel med 8,1 procent.

Katarina Klingspor, vd för LRF Konsult, framhåller att landets småföretagare lever i en ständigt föränderlig verklighet.

”Så även om vi går mot ett nytt lönsamhetsmässigt rekordår hoppas vi nu också att småföretagarna har kvar förändringskraft att hantera en eventuell vikande konjunktur och minskad konsumtion framöver”, säger hon i en kommentar till rapporten.

Fotnot: Begreppet småföretag definieras i rapporten som företag med max 10 anställda och en årlig omsättning om 400 000 – 10 miljoner kronor.