”Rent ekologiskt är glyfosat en katastrof”

Tyskland är ett av länderna i EU som går före i frågan om ett glyfosatförbud. Något som ekolantbrukaren Ulf Lahmann tycker är bra men inte tillräckligt.

Att förbjuda glyfosat vore ett första steg mot ett miljövänligare och lönsammare lantbruk, enligt Ulf Lahmann som driver ekologiskt blandjordbruk i Niedersachsen, Tyskland.
Att förbjuda glyfosat vore ett första steg mot ett miljövänligare och lönsammare lantbruk, enligt Ulf Lahmann som driver ekologiskt blandjordbruk i Niedersachsen, Tyskland. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Redan 2023 kan ett tyskt totalförbud mot glyfosat träda i kraft och det har skapat reaktioner i bondeled. Landets bondeförbund har protesterat samtidigt som organisationer för ekologiskt lantbruk förespråkar ytterligare restriktioner.

Ohållbart på flera plan

En av dem som är kritiska till glyfosat är ekolantbrukaren Ulf Lahmann. Han anser att växtskyddsmedlet hänger ihop med ett jordbruk som varken är ekologiskt eller ekonomiskt hållbart.

– Det enda sättet att börja tjäna pengar på jordbruk är att få konsumenterna att betala för en miljövänlig produktion, och där hör inte glyfosat hemma.

På den egna gården odlas bland annat grönsaker, rotsaker och spannmål.
På den egna gården odlas bland annat grönsaker, rotsaker och spannmål. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Växtföljd och mekanisk bearbetning

Grunden för att klara ogrästrycket är enligt Ulf Lahmann en varierad växtföljd och mekanisk bearbetning. Plogen, harven och radhackan använder han på större ytor. Det som går att rensa för hand fördelas till gårdens grisar, värphöns och andra fjäderfän. En nära kollega, som odlar ekologisk spannmål på ett par hundra hektar, flammar av ogräset med en gasolbrännare.

På den egna gården odlas grönsaker, rotfrukter och spannmål på cirka två hektar. De ytterligare 20 hektaren utgörs av betesmark till djuren och skog. Bär, frukt och spannmål förädlas och säljs i gårdsbutiken.

Varierad växtföljd och mekanisk bearbetning utgör grunden för att klara ogrästrycket utan att spruta. Det ogräs som går att rensa för hand ger Ulf Lahmann till gårdens höns.
Varierad växtföljd och mekanisk bearbetning utgör grunden för att klara ogrästrycket utan att spruta. Det ogräs som går att rensa för hand ger Ulf Lahmann till gårdens höns. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Att driva ett mindre lantbruk med diversifierad produktion är ovanligt i området. På slättlandskapet som omger gården odlas typiskt nordtyska växtföljder med spannmål, majs, sockerbetor och potatis.

Hotar biologisk mångfald

Ulf Lahmann har drivit gården i drygt 30 år och säger att omgivningen har förändrats under åren. Färre lantbrukare, ensidigare odling och ökad kemikalieanvändning lyfter han fram som några exempel.

En smal väg skiljer Ulf Lahmanns åker från grannens och han är kritisk till att de sprutar till yttersta kanten av fältet.

– Det har påverkat den biologiska mångfalden och pollinerarna här i området. Rent ekologiskt är glyfosat en katastrof.

Han är kritisk till att lantbrukargrannar sprutar med glyfosat och andra växtskyddsmedel på närliggande fält.
Han är kritisk till att lantbrukargrannar sprutar med glyfosat och andra växtskyddsmedel på närliggande fält. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Politiskt beslut räcker inte

Han återkommer gång på gång till uppfattningen om att glyfosatanvändningen låser in lantbrukaren i ett olönsamt produktionssystem. Samtidigt tror han att ett glyfosatförbud kan driva på nedläggningen av mindre och mellanstora gårdar en tid, innan lantbruket anpassat sig till alternativa sätt att reglera ogräs.

Men enbart ett politiskt beslut om glyfosatförbud kommer inte leda till en lösning på miljöproblemen, enligt honom. När lantbrukarna tagit sitt ansvar för hållbarare produktion har konsumenterna den slutgiltiga makten.

– Konsumenterna måste öppna sina plånböcker.

LÄS MER: ”Glyfosatförbud blir inte jordens undergång”

FOTO: KRISTINA HANSÉN