"Respektlöst och pinsamt för politiken"

Tungviktare i livsmedelsbranschen har fått definitivt nog av väntan på regeringens nationella livsmedelsstrategi. Ordförandena för Lantmännen respektive Arla Foods använder formuleringar som pinsamt och respektlöst i beskrivningen av den politiska processen, som fortfarande inte har lett till någon uppgörelse.

De politiska förhandlingarna har pågått i över ett år och gång på gång har en presentation av strategin skjutits upp. Efter flera förseningar under våren sades det att den skulle vara klar före sommaren.

Efter sommaren kallade regeringen den nationella dialoggruppen till möte med landsbygdsminister Sven-Erik Buchts (S) statssekreterare Elisabeth Backteman på näringsdepartementet. Där gavs inga tydliga besked. I stället framkom att det kanske inte är säkert att regeringen lägger fram en proposition.

Väldigt beklagligt

Förhandlingarna har därefter fortsatt under hösten och landsbygdsministern har vid upprepade tillfällen uttryckt förhoppningen om att strategin snart ska kunna presenteras. Strax före julafton är det fortfarande ovisst om och i så fall när en uppgörelse kan nås.

– Det är väldigt beklagligt att inte politikerna kan ta sig samman och får fram den här plattformen som vi så väl behöver. Jag tycker att det är respektlöst och pinsamt för politiken, säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande i Lantmännen, till Land Lantbruk.

– Det är mycket negativt att man under så lång tid bara pratar utan att åstadkomma något. Skulden vilar inte bara på regeringen, utan det här är ett ansvar för alla partier.

Tappar fart

Bengt-Olov Gunnarson konstaterar att aktörerna i livsmedelskedjan inte kan göra annat än att vänta.

– Från vår sida har vi stor tilltro till det svenska lantbruket och vi arbetar för att öka dess värde och sysselsättningen. Nu krävs det ett gensvar från politiken och en strategi som bidrar till framtidstro inom lantbruket och livsmedelsindustrin. Ju längre det dröjer desto mer tappar vi i fart.

Är förbannad

Åke Hantoft, styrelseordförande i Arla Foods, är lika upprörd:

– Strategin är efterlängtad och det är beklämmande att politikerna inte kan komma överens. Det är enormt viktigt att de förstår och rätt värderar betydelsen av en stark livsmedelsproduktion och goda volymer. Jag tycker att hanteringen är respektlös och ger den enskilda lantbrukaren skäl att vara förbannad. Jag är det, säger han.

– Det är dålig stil att man inte kan komma överens i en fråga som är så viktigt för hela Sverige. I stället fokuserar man på andra, mindre viktiga frågor, vilket innebär att landsbygden får stå tillbaka.

Åke Hantofts uppfattning är de ansvariga politikerna är inne i en fas av att märka ord.

– Det är hög tid att sluta med det och leverera ett resultat. Arbetet vilar väl under jul och nyår, men kommer partierna inte överens snarast efter årsskiftet så måste man lägga ner och börja om på nytt, säger han.