Rimligt att fastighetsägare tar avloppsansvar

En rimlig utgångspunkt för alla miljöregler är att förorenaren betalar, skriver Anders Mårtensson, VD för VVS-fabrikanternas råd, i en replik till Eskil Erlandsson (C) och Kristina Yngwe (C).

FOTO: LAURIPATTERSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe, bägge (C), vill att fastighetsägare ska kunna fortsätta att släppa ut dåligt renat avloppsvatten. I en debattartikel i Land Lantbruk den 16 mars skriver de att vissa fastigheter inte ska behöva åtgärda sitt enskilda avlopp förrän fastigheten ska genomgå någon annan typ av renovering.

I debattartikeln hänvisar Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe till Finland, där man infört ett system som innebär att fastighetsägare inte behöver åtgärda sitt avlopp om man anser att kostnaden blir för hög. Men det finländska systemet har stora brister och infördes trots många experters avrådan.

I Sverige finns nästan en miljon små avlopp, de allra flesta från permanentboenden. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av de små avloppen annan rening än slamavskiljare och är därmed i praktiken olagliga. Med det finländska systemet skulle dessa kunna fortsätta släppa ut dåligt renat avloppsvatten.

En rimlig utgångspunkt för alla miljöregler är att förorenaren betalar. De som har kommunalt vatten och avlopp betalar varje månad sin faktura till kommunen så att de kan investera i våra gemensamma reningsverk, allt för att hålla badsjöar och dricksvatten friska. Varför ska inte de som har enskilt avlopp också betala, genom en investering som blir till en månatlig kostnad?

Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe skriver att eftersom det i dag är kommunerna som sköter tillsynen kan en fastighetsägare på ena sidan sjön slippa byta avlopp medan någon på den andra sidan får vite. Just därför föreslår vi enhetliga regler för alla.

Regeringen har tillsatt ”Utredningen om hållbara vattentjänster” som nu ser över hur åtgärdstakten för små avlopp kan öka. Utredaren Anders Grönvall väntas föreslå krav på en så kallad ”avloppsdeklaration”. Det är vi positiva till. Men för att det ska ge önskad effekt är det viktigt att deklarationen följs upp med täta kontroller och omfattar både nya och gamla anläggningar. Då slipper vi de godtyckliga bedömningar med olika utfall i olika kommuner som Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe tar upp.

Krav på enskilda avlopp, eller att flera fastighetsägare går ihop i samägda mindre avloppsanläggningar, innebär dessutom en bra möjlighet för många små kommuner på landsbygden att på ett bra sätt etablera nya boenden, även intill sjöar och vattendrag.

Anders Mårtensson

VD för VVS-fabrikanternas råd

LÄS OCKSÅ: Ekonomisk smäll hotar tiotusentals hushåll