Risk för att andraskörden tar stryk av torkan

Förstaskörden har hittills i år gett mindre än normalt. Men variationen i landet är stor och oron finns för att det inte kommer regn och att även andraskörden tar stryk av torkan. Lantbrukare får nu råd att söka dispens för att få skörda träda och skyddszoner.

FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Det är mer bekymmersamt på vissa håll än på andra. Värst ser det ut i Mälardalen där många fått en väldigt dålig förstaskörd i år. Vi får rapporter om lantbrukare vars förstaskörd bara gett tio procent av vad den brukar ge. I vissa delar av landet har man inte fått något regn sedan snön gick bort, säger Per-Anders Andersson, vallexpert på Lantmännen.

”Kommer att bli grovfoderbrist”

Just nu är det inget regn i sikte och det som oroar mest är naturligtvis hur det ska gå för andraskörden. De vallar som skördats ligger gula och torra med enstaka gröna strån. Det händer ingenting i väntan på regnet.

– Men även med regn och en bra andraskörd så kan vi redan nu säga att det kommer att bli grovfoderbrist i södra halvan av landet. Vi har områden där det inte finns något hö eller ensilage sparat och där blir det tufft att få fodret att räcka, säger Per-Anders Andersson.

Rådet till lantbrukarna nu är att söka dispens för att få skörda träda och skyddszoner.

– Fördelen med att söka dispens och skörda trädan nu, och inte vänta till det datum då det är tillåtet, är att om man skördar nu kan man få ett bra foder. Förhoppningsvis kan man sedan gödsla och skörda en gång till, säger Per-Anders Andersson.

LÄS OCKSÅ: Torkan slår hårt mot grödorna

FOTO: MARIE HENNINGSSON

LRF har bett Jordbruksverket att ge en generell dispens för att få skörda, men eftersom EUs regelverk inte tillåter generell dispens vet man inte när det beslutet kan komma. Näringsdepartementet jobbar med frågan.

– Vi har i avvaktan på beslut om generell dispens tagit fram en mall som ska göra det enkelt för lantbrukarna att söka dispens hos respektive länsstyrelse. Följer man den mallen så bör länsstyrelsen kunna ta ett snabbt beslut, säger Ulrika Lundberg, avdelningschef Rådgivning & företagande, Växa Sverige.

”Spannmål går alltid att köpa”

Ett annat råd från Per-Anders Andersson är att skörda den höstsådda spannmålen som är på väg att brådmogna som helsäd nu.

– Gör man det nu kan man använda vanliga vallmaskiner och får ett bra grovfoder. Spannmål går alltid att köpa, det är viktigare att få ihop det egna grovfodret, säger Per-Anders Andersson.

LÄS MER: Förbered dig på torkan – här är 8 tips att tänka på