Risk för bedrägerier och överpriser i torkans spår

Torkan ställer inte bara till problem med fodertillgång och ökande slaktköer. Bönderna måste även hantera riskerna för skenande priser på foder och möjliga bedrägeriförsök.

FOTO: ANN LINDÉN

Priserna på foder rusar när tillgången inte kan möta efterfrågan. Torkan som drabbar stora delar av norra Europa gör att lantbrukare kan konfronteras med tillfälliga erbjudanden om att köpa foder till mycket höga priser, men också rena försök till bedrägerier. Det kan exempelvis handla om erbjudanden om att handla foder mot förskott, som man som köpare ska vara väldigt försiktig med.

Desperat situation

Peter Borring, ordförande för LRF Östergötland, betonar att många lantbrukare är i en desperat situation och är beredd att köpa till högre priser.

– Även om prisbildningen är fri och alla betalar vad de vill, bör man som lantbrukare fråga sig om nivåerna på erbjudandena man får är rimliga, säger Peter Borring.

Han har inte personligen hört om någon som drabbats av bedrägerier. Däremot så har enskilda näringsidkare som köper i mindre volymer tvingats acceptera priser långt över det normala.

LÄS OCKSÅ: Höbalar vandaliserade - mitt i sommartorkan

Risk för extrempriser

På Facebook och på Blocket finns exempel på erbjudanden som riktas till lantbrukare om att exempelvis köpa foder från mark som har legat i träda till höga priser. Flera bedömare som Land Lantbruk talat med på LRF och Hushållningssällskapet talar om risker för extrema prisnivåer på foder, där halmbalar som i normalfallet kostar 350-500 kronor per bal, säljs för uppemot 1 500 kronor.

Ökad efterfrågan

Handelsplatsen Skira inför i höst ett nytt index som bland annat speglar priserna för bland annat foder. Under den pågående verifieringen, med ett begränsat antal aktörer, har Niklas Ericson, VD för Skira sett att det bland lantbrukare finns en mycket hög efterfrågan på hö, halm och grovfoder.

– Torkan och den höga efterfrågan bekräftar en potentiell tendens till högre foderpriser framöver, säger han.

Oskäliga priser förekommer

Pär Pettersson, ordförande i LRF Mälardalen, ser också en tendens till ökande priser på exempelvis foder. Det förekommer också en del erbjudanden med oskäliga priser.

– Om någon exempelvis säljer gräs för tio kronor kilot, tio gånger högre än normal nivå, föranleder ju det frågan om denne vill ha en långsiktig relation. Samtidigt får man inte glömma att det finns väldigt många seriösa aktörer som hjälper till med att exempelvis låta andras kor beta på egna trädor och annat stöd, säger han.

Priserna kan stiga

Christoph Hochmuth, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, säger att följden av torkan och foderbristen kan bli att priserna stiger, men att extrema prisvariationer hittills varit ovanligt.

– Jag har hört om enstaka affärer med priser på 1 500 kronor, vilket skulle kunna förklaras med att hästägare köper små kvantiteter till högre priser. Sådana transaktioner sker inte i större volymer, säger han.

LÄS OCKSÅ: Lantmännen justerar spannmålspriser till följd av torkan

Mer kraftfoder

Göran Pettersson från Drömminge utanför Värnamo har en gård med 175 mjölkdjur och är med i en beredskapsgrupp för länet med representanter från LRF, Arla, Scan, Sveriges Nötköttsproducenter, HS, Växa, Lantmännen och Maskinringen. I dagsläget ser han risk för ett skördebortfall på mellan 20 och 80 procent, beroende på region och individuellt lantbruk. Än så länge har priserna hållit sig inom rimliga nivåer.

– När det gäller nötfoder så följer de flesta aktörer Lantmännens mall. Priserna kan dock rusa iväg på enstaka affärer med foder till hästar i små kvantiteter.

Vädret avgör

Hur priserna påverkas framöver beror i hög utsträckning på vädret under sensommaren, betonar han.

– Situationen just nu är den värsta jag har varit med om. Just nu är nivåerna bara en femtedel av normalskörden för många. Om vädret ändras och det blir en bättre nästa skörd kan situationen ändå räddas, säger Göran Petterson.

För att möta foderbristen har han i likhet med många andra ökat mängden kraftfoder.

– Hur mycket man vill betala för foder begränsas sannolikt uppåt av priset på kraftfoder, säger han.

Varnar för bedrägerier

Nyligen varnade LRF på Instagram för att det i torkans spår förekommer skojare som vill sko sig på djuruppfödare som letar foder. "Se till att kolla upp säljaren och betala inte i förskott om du inte är helt säker på att du kommer att få leverans", varnar LRF.

– Vi har sett exempel på orealistiska erbjudanden som man inte kan vara säker på om de är seriösa. Det är viktigt att se upp i nödsituationer eftersom det finns personer som kan dra nytta av andras problem, säger Ulf Wallin, presschef på LRF.

LÄS OCKSÅ: Pengar från EU:s krisfond inte tillräckligt