Risken för höga don-halter är inte över

Vid månadsskiftet var det fortfarande låga don-halter i den skördade spannmålen. Den ogynnsamma väderleken talar dock för att kvalitetsproblemen kommer att öka.

Den ogynnsamma väderleken gör att risken för höga don-halter i spannmålen inte är över, menar Foder & Spannmåls vd Erik Hartman.
Den ogynnsamma väderleken gör att risken för höga don-halter i spannmålen inte är över, menar Foder & Spannmåls vd Erik Hartman. FOTO: GÖRAN BERGLUND

På onsdagen summerade branschorganisationen Foder & Spannmåls projektgrupp de cirka 6 000 mykotoxinanalyser som gjorts till och med vecka 35, det vill säga månadsskiftet augusti–september. Proverna kommer från mottagningar runt om i landet och avser till 90 procent havre.

Låg halt

Resultaten visade fortsatt låg förekomst av mykotoxinet don i alla spannmålsslag. Snitthalten fortsätter att stiga, särskilt i sydvästra Sverige, men från låga nivåer.

"Detta tillsammans med ogynnsamt väder bidrar till bedömningen att risken för höga don-halter inte är över. Vidare finns det en eftersläpning i analysresultaten", skriver Foder & Spannmåls vd Erik Hartman i sin lägesrapport.

Svår torkning

Andra kvalitetsproblem ökar nu snabbt i omfattning. Det rör sig om grodda kärnor, missfärgning och torkningsskador. Vattenhalterna är höga i det som nu skördas vilket gör torkningen besvärlig.

"Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att kärnaktiviteten inte upphör bara för att varan är tröskad. Exempelvis kan de svampar som producerar don fortsätta att vara aktiva om inte varan snabbt torkas ned", uppger Erik Hartman.

Läs mer: Regn och liggsäd kan ändra gynnsam donprognos