Risken för viltolyckor skiljer stort mellan länen

Trafikolyckor med vilt fortsätter att öka och hittills i år har över 41 000 olyckor inträffat. Det är en ökning med 9 procent jämfört med förra året.

På hösten är risken för viltolyckor som störst.
På hösten är risken för viltolyckor som störst. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är i södra Sverige, närmare bestämt i Småland och Kalmars län som ökningen är som kraftigast.

På hösten är det störst risk att köra på vilt, då gör älgjakt, svampplockare och brunst djuren mer aktiva. Mörkret gör att djuren blir svårare att upptäcka och rektionssträckan ökar.

Fakta: Viltolyckor

Fram till mitten på oktober i år har 41 000 olyckor med vilt rapporterats

3 563 av dessa är älgolyckor, 3 516 vildsvinsolyckor och drygt 32 000 krockar med rådjur.

24 örnar och sex björnar ingår också i statistiken.

En krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor.

Vildsvin orsakar skador för närmare 40 000 kronor, eftersom de är låga, kompakta och tunga.

Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

Källa: Nationella Viltolycksrådet

Vissa län är hårdare drabbade än andra, och försäkringsbolaget If har räknat ut i vilken landsända man har flest olyckor i förhållande till antalet registrerade bilar.

– Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Det är viktigt att hålla ögonen både på vägen och terrängen runt omkring och köra försiktigt, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

Det är i Kalmars län som risken är störst att råka ut för en viltolycka. Där har nära 23 olyckor per 1 000 bilar inträffat i år. De siffrorna innebär att i Kalmar län är det nära tre gånger så stor risk att råka ut för en viltolycka som i landet i genomsnitt.

Norrbotten är det län där risken är minst, med 2,78 olyckor per 1000 bilar.

Så ser risken ut i ditt län.

Antal olyckor per 1000 personbilar i länet (förra året inom parentes)

1. (1) Kalmar 22,85 (18,6)

2. (2) Kronoberg 20,34 (17,9)

3. (3) Värmland 15,6 (14,1)

4. (4) Södermanland 14,25 (10,9)

5. (7) Jämtland 14,16 (10,23)

6. (5) Jönköping 13,29 (10,85)

7. (13) Blekinge 11,61 (7,15)

8. (6) Gotland 11,43 (10,81)

9. (9) Östergötland 10,77 (8,7)

10. (8) Uppsala 10,35 (9,3)

11. (10) Dalarna 9,08 (8,44)

12. (12) Västra Götaland 8,58 (7,22)

13. (11) Örebro 7,98 (8,35)

14. (14) Halland 7,89 (6,5)

15. (15) Västmanland 7,38 (5,81)

16. (16) Skåne 6,54 (5,79)

17. (17) Gävleborg 5,91 (5,5)

18. (19) Västernorrland 5,57 (4,12)

19. (18) Västerbotten 4,5 (4,44)

20. (20) Stockholm 3,75 (2,8)

21. (21) Norrbotten 2,78 (2,34)

Rikssnitt: 8,4

Källa: If

Om en viltolycka har inträffat:

Sätt ut varningstriangeln.

Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.

Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.

Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen.

Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Ren klassas inte som vilda djur enligt jaktlagen och ingår inte i statistiken.

Källa: Nationella Viltolycksrådet