”Röjstöd uttryck för regeringens desperation”

Socialdemokraternas förslag om ett röjstöd på 200 miljoner kronor till landets skogsägare är ett uttryck för regeringens desperation och brist på handlingskraft, anser Centerns landsbygdspolitiske talesperson Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson (C) är inte imponerad över Socialdemokraternas förslag om ett röjstöd.
Eskil Erlandsson (C) är inte imponerad över Socialdemokraternas förslag om ett röjstöd. FOTO: IBL/ANN LINDÉN

Socialdemokraterna föreslog under gårdagen ett så kallat röjstöd som ska betalas ut till landets skogsägare.

Pengarna är tänkta att uppgå till 200 miljoner kronor per år, totalt 800 miljoner kronor till skogsägare som röjer sin skog. Men Centern ger inte tummen upp.

– Förslaget visar på hur långt från skogsägarna regeringen befinner sig. Det här är inte en prioriterad åtgärd för skogsägarna att få ett stöd för skogsröjning, utan de vill ha trygghet och långsiktighet i skogsbruket, säger Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Hoppas på stöd

Genom förslaget hoppas Socialdemokraterna skapa 1 000 nya arbetstillfällen. Näringsminister Mikael Damberg (S) sade under onsdagen, när förslaget offentliggjordes, att han hoppades på ett brett politiskt stöd, bland annat från Centern.

Men Eskil Erlandsson tror inte att förslaget skulle få gehör i riksdagen.

– Det handlar dels om en liten summa, om 200 miljoner kronor delas upp på 330 000 skogsägare så blir det ungefär 600 kronor per person, dels så krävs det byråkrati och administration som gör att pengarna i slutändan inte lär bli mer än några hundralappar.

Efterlyser åtgärder

Eskil Erlandsson efterlyser istället åtgärder som verkligen ger effekt för skogsägarna.

– Några sådana åtgärder är att sänka arbetsgivaravgifterna och att sluta hota med kilometerskatt, samt att säkerställa äganderätt och egendomsskydd, säger han.

Men om man hade 200 miljoner kronor för åtgärder, vad vore det bästa att använda dem till?

- Sänk arbetsgivaravgiften. Att ge 600 kronor per år till en enskild skogsägare, minus administration, innebär ingenting i praktiken.

Vad vore den bästa regionalpolitiska satsningen?

- Att föra en politik som är förutsägbar och som respekterar äganderätten men som också bejakar långsiktighet och mångfald. Det handlar om att sluta med pålagor och att stärka konkurrenskraften för den svenska skogsindustrin.

Skapar byråkrati

Det är hedervärt att vilja skapa 1 000 nya arbetstillfällen, men det tror inte Erlandsson blir effekten av röjstödet. I stället blir det ökad byråkrati, anser han.

- Det här visar på desperation från regeringen som har misskött skogspolitiken, vilket i sin tur har drabbat skogsägarna och skogsindustrin ekonomiskt, säger han.

LÄS OCKSÅ: S vill satsa 800 miljoner på skogsröjning