Rösta på dem som tar skogen på allvar

Ställ krav på dina politiker att de ska ha en skogspolitik som ser till alla aspekter på vår skog. Rösta på ett parti som tar skogen på allvar, skriver debattören.

Här finns också många skogsentreprenörer som kör skogsmaskiner, röjer och planterar.
Här finns också många skogsentreprenörer som kör skogsmaskiner, röjer och planterar. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Inför valet är det viktigt att välja parti efter hur dess skogspolitik ser ut.

Söderhamn är en typisk kommun i Skogssverige med en stolt historia av att producera och leverera välstånd ur skogen till Sveriges nationalekonomi. Med sin placering på Hälsingekusten är kommunen ett nav för skogsbruket i sitt område, ända upp till den norska gränsen.

Var fjärde förvärvsarbetande söderhamnare får sin inkomst direkt eller indirekt från skogen. Beslut om hur skogen får brukas har en stor påverkan på sysselsättningen i kommunen. Det är ett perspektiv som tappas bort i den europeiska och nationella debatten om skogsbruket.

Skogens roll för klimatet är också mycket viktigt. Växande skogar tar upp koldioxid. De kan ersätta olja och bomull, men också plast och betong. Skogsråvaran är nyckeln i omställningen till ett biobaserat samhälle. Kom ihåg att allt som görs av olja går att göra av trä istället. Det kan i framtiden ge ännu fler arbetstillfällen i Söderhamn och andra delar av Sverige. Då krävs det att vi tillåts bruka skogen. Den kan inte göras till reservat.

En trygg äganderätt av skogen ger trygga skogsägare. De planerar då långsiktigt och vågar göra de investeringar som är till nytta för hela samhället, klimatet och miljön. Ungefär hälften av Sveriges skogar ägs av privatpersoner. Resten ägs av bolag, staten och kommuner. I Söderhamn ägs två tredjedelar av skogen av enskilda personer, det privata ägandet är alltså ännu större än i resten av landet.

Ett av hoten mot ägande- och bestämmanderätten över skogen är EUs olika förslag att styra och göra inskränkningar i svenskt skogsbruk.

Tillbaka till sysselsättningen och Söderhamns ekonomiska beroende av skogen. Tio procent av dem som arbetar i Söderhamns kommun är sysselsatta i företag kopplade direkt till skogen och dess produkter, till exempel på Rottneros som gör pappersmassa i Vallvik och på Ala-sågen. Men också på USNR som tillverkar sågverksmaskiner och Eco log som producerar skogsmaskiner.

Här finns också många skogsentreprenörer som kör skogsmaskiner, röjer och planterar. Förutom dem arbetar många med transporter, service och andra stödtjänster till skogsnäringen. Ta inte bort arbetstillfällen genom att motarbeta ett aktivt och levande skogsbruk.

Många söderhamnare använder också skogen som en plats för rekreation och friluftsliv. Söderhamn är en kommun med mycket landsbygd, men även arbetslöshet och utanförskap. Det gör det viktigt att titta på skogen ur lokalbefolkningens hänseende, inte ur ett nationellt eller EU-perspektiv.

Ställ krav på dina politiker att de ska ha en skogspolitik som ser till alla aspekter på vår skog, både på hemorten och i resten av Sverige. Rösta på ett parti som tar skogen på allvar.

Jonas Gramer,

ordförande, Söderhamns LRF-avdelning