Rotröta – behandlas olika i Finland och Sverige

I Finland sker stubbehandling oftast både vid gallring och slutavverkning. I Sverige bara vid gallring. Forskaren Jonas Rönnberg uppmanar skogsägare att alltid kräva stubbehandling och särskilt när barkborreträd tas ut.

Skogsvårdsinstruktör Daniel Jansson och skogsmaskinföraren Lauri Härkänen vid en avverkning i Österbotten.
Skogsvårdsinstruktör Daniel Jansson och skogsmaskinföraren Lauri Härkänen vid en avverkning i Österbotten. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Det är slutavverkning på gång i en blandskog i Kronoby i Österbotten i Finland. Beståndet på cirka 10 hektar består till en stor del av björk men även av gran.

– Just nu är barrmassavedslagren stora men det är stort behov av björkmassaved och priserna på björk är just nu högre. Därför passar det bra att avverka det här beståndet, säger Daniel Jansson som är skogsvårdsinstruktör vid Österbottens Skogsvårdsförening.

”Rådet är bekämpning i granens hela utbredningsområde”

Både gran- och tallstubbarna får i samband med avverkning en behandling för att inte sporer av svamp som ger rotröta ska spridas till träd i närheten.

– I mellersta och södra Finland är det lag på att bekämpa mot rottickans spridning. Men rådet vid god skogsvård är bekämpning i granens hela utbredningsområde när det är mer än fem grader varmt, säger Daniel Jansson.

I Sverige är läget annorlunda. Trots att rotrötan kostar skogsbruket cirka en miljard kronor om året och trots att forskarna spår att notan blir högre i framtiden, finns ingen lag som reglerar stubbehandling. Vanligtvis sker stubbehandling av gran endast vid gallringar. När det gäller tall sker oftast ingen behandling alls.

”Kortsiktigt tänkande”

I många områden i Sverige har det varit barkborreskador de senaste två åren och i många bestånd har insektsskadade men levande träd tagits ut från skogen. Det är viktigt att dessa stubbar behandlas mot spridning av rotticka för att inte hela beståndet ska bli infekterat.

I Finland görs rotrötebehandling av gran vid slutavverkning.
I Finland görs rotrötebehandling av gran vid slutavverkning. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

– Man hänvisar till att det är kris och bråttom, men det är ett kortsiktigt tänkande, säger forskaren Jonas Rönnberg vid institutionen för sydsvenskt skogsbruk i Alnarp.

Andelen rötskadade stammar i slutavverkningar har fördubblats i södra Sverige sedan 1970-talet. Idag är omkring var femte stam angripen av rotröta.

Men forskarna tror att vi kan vänta oss ännu värre skador i framtiden. Förr avverkades skogen främst på vintern, och effekterna av slutavverkningar under sommartid har vi ännu inte sett.

Forskare: ”Ställ krav”

Jonas Rönnbergs tips är röja tidigt, eftersom det minskar risken för att rotröta sprids. Vid sena röjningar kan man stubbehandla med hjälp av att spreja preparat med en vanlig blomspruta av plast. När det gäller gallring och slutavverkning är han tydlig med att skogsägare måste börja begära att stubbarna ska behandlas mot rotröta. Det kostar mellan sju och tio kronor per kubikmeter vid gallring, och mellan två och tre kronor vid slutavverkning.

– Ställ krav. Bolagen måste kunna tillhandahålla stubbehandling vid avverkning när det är mer än 5 grader plus, säger Jonas Rönnberg.

Stubbarna kan behandlas manuellt av en skogsbrukare, men det är bråttom att göra det vid en avverkning och det kan därför bli farligt att röra sig på hygget tillsammans med skördare som fäller träd.

LÄS MER: Så kan skogsägare skydda skogen mot ökande risker (LRF Premium)