Rovdjur inget skäl att avsluta bete

Med hänvisning till det höga rovdjurstrycket vill LRF Värmland att djurhållare ska kunna avsluta ett betesåtagande utan krav på återbetalning. Men det avvisas av Jordbruksverket.

Begäran från LRF Värmland har sin upprinnelse i en motion från Säffle Norra LRF-avdelning som antogs på regionstämman i slutet av mars och resulterade i en skrivelse till Jordbruksverket.

Svaret blev dock en besvikelse. Det kommer enligt Jordbruksverket inte att finnas någon generell möjlighet att avsluta åtagande före betesmarker och slåtterängar i förtid utan krav om återbetalning eller utan sanktion. Djurägare inom rovdjursområden utgör inget undantag.

– Vi är mycket besvikna över Jordbruksverket respons på vår fråga. LRF Värmland såg en möjlighet till att stärka förutsättningarna för djurproduktionen i länet trots den väl kända rovdjursproblematiken, säger regionordföranden Patrik Ohlsson.

LRF Värmland yrkade i sin skrivelse att verket skulle utforma föreskrifterna inför kommande åtagandeperiod vad gäller miljöersättningar för betesmark så att djurägare med femåriga betesåtaganden ska kunna gå ur åtagandet på grund av rovdjursproblematik.

– Den enskilde djurägaren skall inte straffas av samhället för att det inte är möjligt att uppfylla åtagandena på grund av vargförekomst, menar Patrik Ohlsson.