Rune blev skogsägare som 73-åring

Rune Axelsson tyckte som ung om att vara i skogen. När han var 73 år gjorde han slag i saken och köpte ett mindre skifte och studerade skogsskötsel vid universitetet. Nu vill han ha mer skog.

– Här var det ganska virkesrikt för att vara så litet, så jag fick ju nästan en tredjedel av köpesumman i förskott av virkesuppköparen. Det är något som man kan ta hänsyn till. Sålde jag idag fick jag nog tillbaka pengarna och lite till kanske men det kommer jag inte att göra, säger Rune Axelsson.
– Här var det ganska virkesrikt för att vara så litet, så jag fick ju nästan en tredjedel av köpesumman i förskott av virkesuppköparen. Det är något som man kan ta hänsyn till. Sålde jag idag fick jag nog tillbaka pengarna och lite till kanske men det kommer jag inte att göra, säger Rune Axelsson. FOTO: KRISTINA WIRÉN

Rune Axelsson har en halv timmas bilväg till byn Sporsjö utanför Kalmar där han köpt 20 hektar skog som är avstyckat från en gård. Skogen ligger nära byn Fröstingstorp där han växte upp.

– Här var det ganska virkesrikt för att vara så litet, så jag fick ju nästan en tredjedel av köpesumman i förskott av virkesuppköparen. Det är något som man kan ta hänsyn till. Sålde jag idag fick jag nog tillbaka pengarna och lite till kanske men det kommer jag inte att göra, säger Rune Axelsson.
– Här var det ganska virkesrikt för att vara så litet, så jag fick ju nästan en tredjedel av köpesumman i förskott av virkesuppköparen. Det är något som man kan ta hänsyn till. Sålde jag idag fick jag nog tillbaka pengarna och lite till kanske men det kommer jag inte att göra, säger Rune Axelsson. FOTO: KRISTINA WIRÉN

– Som ung ville jag jobba i skogen, som jägmästare, men alla sa att det var svårt att få jobb och skog var inte lönsamt på den tiden. Så jag studerade på Chalmers i stället. Det var väl inte fel det heller men det kanske hade varit ännu roligare att vara i skogen, säger Rune Axelsson.

Efter ett yrkesliv som civilingenjör anställd vid Saab, och sedan delägare i AHAB, ett företag inom mätbranschen, ville Rune Axelsson köpa skog. Han gjorde slag i saken 2013. Då var han 73 år.

– Jag skulle egentligen vilja ha mer men det är inte lätt att få tag på.

Tre tips till andra som vill bli skogsägare:

1. Tyck om skog och tänk långsiktigt. Om man tycker om skog och har råd att vänta på avkastningen, då är det väldigt bra.

2. Lär dig så mycket som möjligt genom kurser, prata med grannar, samfällighetsföreningar, läs tidningar och böcker.

3. Ta reda på hur mycket virke det finns att avverka och när det kan avverkas och säljas.

Rune Axelsson köpte skog i Sporsjö Småland, i närheten av Fröstingstorp där han växte upp. Redan som barn tyckte han om att vara i skogen.
Rune Axelsson köpte skog i Sporsjö Småland, i närheten av Fröstingstorp där han växte upp. Redan som barn tyckte han om att vara i skogen. FOTO: KRISTINA WIRÉN

För att lära sig om skogsbruk studerade han kurser vid Linnéuniversitetet: Hållbart familjeskogsbruk del 1 och 2, samt kursen Skogsskötsel. Även hans två döttrar Marie Hjortstam och Eva Haas var med.

– Eva hoppade av, det blev jobbigt för henne med resor eftersom hon bor i Lund, men Marie och jag fortsatte. Nu har vi anmält oss till skog och planering.

Även om döttrarna visat intresse för att lära sig om skog, är de inte delägare i skogen. Rune Axelsson hoppas dock att de vill ta över någon gång.

I kurserna lärde han sig att förvalta en skogsfastighet; bland annat skogsekologi, skogsuppskattning, virkesmätning, skogsproduktion och ekonomi.

– En belastning som äldre är att lära sig nya namn. I första kursen skulle vi lära oss 40 växter. Det tyckte jag var jobbigt men det gick bra till slut. Å andra sidan hade jag en fördel när det gäller ekonomi för det har jag jobbat med, säger Rune Axelsson.

Rune Axelssons skog.
Rune Axelssons skog. FOTO: KRISTINA WIRÉN

Han köper in skogsskötsel. Lättare röjning och dikesrensning gör han på egen hand men mest njuter han av att vandra i skogen, ta en fika vid ån och njuta av tillvaron.

Rune Axelsson

Ålder: 77 år.

Familj: Hustrun Siv, döttrarna Marie och Eva, barnbarn.

Bor: Kalmar.

Gör: Pensionär sedan ett yrkesliv som civilingenjör på Saab, och delägare i AHAB, ett företag inom mätbranschen.

Intressen: Skog och hembygdsförening.

Skog: Skogsfastigheten Sporsjö 3:5 om totalt 20 hektar.