S vill ha tvång på ursprungsmärkning på EU:s restauranger

Hela EU ska ta täten i klimatomställningen, den ska inte bygga på individuella uppoffringar. Det anser Socialdemokratern som presenterat nya förslag för att underlätta konsumentens val.

Det ska vara obligatoriskt att berätta var kött och fisk kommer i från inom EU, tycker S.
Det ska vara obligatoriskt att berätta var kött och fisk kommer i från inom EU, tycker S. FOTO: MOSTPHOTOS

Sverige har ett bra djurskydd och kraven i EU bör skärpas så att djurskyddet i EU blir lika bra. För att få detta till stånd presenterade Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi, civilminister, och europaparlamentarikern Jytte Guteland en rad förslag på måndagen.

Ursprungsmärkning

Bland dem var en obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger.

– Svenska bönder tar ett stort ansvar med bra djurskydd. Nu behöver alla EU:s länder nå upp till den nivån. Oavsett om du stöter på kött i skolmatsalen, på restaurangen eller i köttdisken ska du veta att djuren haft det bra och att köttet inte behandlats med stora mängder antibiotika, säger Ardalan Shekarabi (S), civilminister, i ett pressmeddelande.

Fakta: Fem åtgärder från S för ett bättre djurskydd i hela EU:

Obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och storkök i hela EU.

Korta maxtiden för transport av djur till slakt.

Inför särskilda regler till skydd för mjölkkor och kycklingar.

Minska antibiotikaanvändningen.

Använd kravställningen vid upphandling av produkter för att driva på förändringarna.

Rena Europa från plast och kemikalier

Skärpt regelverk

När det gäller kemikalier och gifter vill Socialdemokraterna skärpa regelverket för att kunna få bort farliga ämnen från miljön.

– Det är anmärkningsvärt att vi och miljön utsätts för så mycket kemikalier. EU behöver skärpa regelverken för att skona oss och miljön från farliga och onödiga ämnen, säger Jytte Guteland (S), europaparlamentariker.

Fakta: Områden där S tycker att EU bör bli hårdare

En ny kemikaliereform, med större möjligheter att stoppa hormonstörande ämnen.

Vårt vatten ska bli rent från läkemedel.

Fler förbud mot onödiga engångsplastprodukter

Skynda på omställningen från plastprodukter till hållbara alternativ.

Stoppa spridningen av mikroplaster.

All plast ska vara fri från gifter och helt återvinningsbar till år 2030.