Så är skördeläget i södra Sverige

I Skåne har höstkornet och rapsen börjat tröskas och där uppskattas skörden till 60 procent mot normalt. Läs hur skördeläget ser ut så här långt i södra delen av landet.

Rapsen i Södermanland har varit hårt angripen av blygrå rapsvivel och skidgallmygga.
Rapsen i Södermanland har varit hårt angripen av blygrå rapsvivel och skidgallmygga. FOTO: ANNA LINNELL

Skåne

Det som skördas nu är ängsgröe och rödsvingel. Höstkornet har börjat tröskas liksom rapsen i sydvästra Skåne. Vete och råg kommer nog i gång under veckan.

De tecken jag har fått för frögrödor är att den är 60 procent av normalskörd, detsamma gäller höstkorn. Förstaskörden av val var lägre än normalt och andra skörden helt är förlorad. Halmskörden kommer att bli halverad, minst.

Kvaliteten kommer att sämre med lägre rundvikter på spannmålen och risk för fel proteinhalt. Löss har varit mer än normalt i alla grödor.

Jan-Ola Andersson, rådgivare HIR Skåne

Blekinge

Förstaskörden av vall gjordes i maj. Denna vecka och förra veckan började andraskörden tas. Den är under eller mycket under normalt och två till tre veckor tidigare än normalt. Andraskörden är säkert halva mot normalt.

Sedan 1 maj har i vi bara fått 15 mm regn och enligt prognoserna ser det inte ut att komma något regn. Om ett par veckor börjar spannmålen skördas. Vi har inte haft problem med insekter eller svamp.

Christian Waltersson, rådgivare HS

Västra Götaland

Det har tröskats något höstkorn. Det ser helt ok ut på sina håll. Höstgrödorna är bättre än vårgrödorna, men det har mognat för tidigt, ett par veckor tidigare än normalåret. Ängsvingel tröskas nu.

Av vall blev första skörden ungefär 60-70 procent av en normalskörd. Andra skörden är extremt tunn så några avvaktar. Insekter är ett stort problem i år. Rapsbaggar i kombination med rapsvivlar har ställt till det för rapsen. Den är inte skördad än men det ser illa ut.

David Flod, rådgivare HS

Jönköping

De har börjat ta helsäd för att kunna säkerställa foder till djuren, men det blir inte tillräckligt. Vi har fått runt 60 mm regn.

Det blir en liten skörd av vårsäd, kanske 50 procent. De som lyckades så höstsäd får det bättre, uppskattningsvid en hyfsad skörd på 70 procent av det normala.

Vi har inte haft några sjukdomar tack vare torkan. Första skörden av vall blev ok för året och de flesta håller på att ta en andraskörd. Den blir riktigt dålig, kanske två balar per hektar.

Christoph Huchmuth, rådgivare HS

Södermanland

Jag har hört att någon har tröskat ängsvingel. En stor del av vårsädesarealerna skördas som helsäd i Södermanland. Några få har fått normal förstaskörd av vall, men andra har fått ner till 25 procent av det normala, generellt ligger det på ungefär 50-70 procent av normal förstaskörd. Någon andraskörd blir det inte.

Ekorapsen har ett bortfall på 90 procent på grund av rapsbaggar. Konventionellt odlad raps har mycket skador av baggar och vi har också stora skador av vivlar och skidgallmyggor. På vårsäden hade vi en del problem med löss, men vi har ingen svamp.

Jag har till och med hört om dem med vårsådd som inte ogräskörde för de tyckte inte att det var någon idé att satsa på grund av torkan.

Anna Linnell, rådgivare HS

Gotland

Torkan har tagit det mesta. Jag har aldrig varit med om att det ser så jävligt ut. Det verkar inte löna sig att tröska, men man får göra så gott det går. Ett problem är att det inte finns någon halm.

Vi tröskade korn i juni, det är en månad för tidigt. Kornen är små som riskorn. Axsättningen ser normal ut men det är så smått. I höstas regnade det mer än normalt så det verkar som om höstgrödorna satt dåligt med rötter.

Vi har också haft problem med löss och det har kommit rapporter om att jordloppelarver har skadat rötter.

Göran Qviberg, Rådgivare HS