Så får vi svenska lamm på våra påskbord

Påsken är en av våra största mathelger då många traditionsenligt väljer att servera lamm. Samtidigt är svenskt lammkött hetare än någonsin hos konsumenter, handel och restauranger.

Orsaken beror till stor del på den svenska lammproduktionens mervärden; gott och nyttigt kött från en sund produktion. Här finns en stor potential för svensk lammproduktion men samtidigt flera utmaningar.

Svenskt lamm är efterfrågat. Många konsumenter vet att om de väljer svenskt får de inte bara god smak och hög köttkvalitet, de bidrar också till öppna landskap, god djuromsorg och jobb i Sverige. Sverige har kunniga och intresserade uppfödare, vi har tillgång till bete och goda möjligheter att odla högkvalitativt gräs som foder. Men trots en ökad efterfrågan räcker inte det svenska lammköttet till alla. Här finns stora möjligheter för svensk lammproduktion att växa och tillgodose den ökande marknaden.

Inom branschen jobbar vi aktivt för att försöka öka lönsamheten. Bland annat vill vi differentiera marknaden ytterligare så att de kunder som vill ska kunna köpa direkt av uppfödaren, medan andra föredrar handelns köttdisk. Här har även handeln ett stort ansvar att profilera och marknadsföra svenskt lammkött i butik.

Det finns även en outnyttjad potential i att skapa större differens på styckningsdetaljer och utveckla förädlingen för att öka värdet i produkten. Vi tittar också på hur både stora och små aktörer tillsammans kan hitta bra lösningar på slakt och logistik. Dessutom är fåret ett djurslag som erbjuder fler produkter än köttet. Med varje lamm som slaktas följer även ett skinn och i dagsläget har vi en outnyttjad potential i all den ull som inte utnyttjas optimalt.

Men det här räcker inte för att svenska konsumenter ska få ökad tillgång till svenskt lammkött. Det behövs också rätt politiska förutsättningar.

1. Förslagen om djurvälfärdsersättning behöver bli verklighet.

2. Konkurrensutredningens förslag om en översyn av svensk djurskyddslagsstiftning måste omsättas till handling.

3. Det nuvarande riksdagsbeslutet angående vargstammen behöver genomföras omedelbart. Se samtidigt till att alla de kostnader som rovdjuren orsakar, genom skador och förebyggande arbete fullt ut kompenseras av staten. Vi behöver långsiktiga beslut som uppfödarna kan lita på.

Sveriges lammproducenter vill och har stor potential att öka produktionen av svenskt lammkött men vi kommer inte ifrån att ett stort ansvar ligger hos våra politiker. Och våra politiker vill väl också ha svenskt lamm på påskbordet.

undefined