Så förbereder du dig inför länsstyrelsens kontroll

Det kan vara ett stort stresspåslag när länsstyrelsen ringer för att boka en kontroll på gården. Men med rätt förberedelser och aktivt efterarbete kan kontrollen gå smidigt.

Det kan vara ett stort stresspåslag när länsstyrelsen ringer för att boka en kontroll på gården.
Det kan vara ett stort stresspåslag när länsstyrelsen ringer för att boka en kontroll på gården. FOTO: ISTOCK

Det är ofta snålt med tid när länsstyrelsen ringer. Den kan vilja komma redan samma dag eller något dygn senare, men tiden kan alltid kännas knapp.

– Många blir stressade bara av ordet ”kontroll” och upplever situationen som jobbig, men det är bara en naturlig reaktion. Upptäcks något fel kan följderna bli stora, säger Helena Kättström, avdelningschef på djurhälsa fält på Växa Sverige.

Hon har några tips som kan hjälpa till för att bli mer bekväm i situationen.

”Fråga vad kontrollen omfattar”

Det börjar redan när länsstyrelsen ringer.

– Fråga vad de ska kontrollera och vad kontrollen ska omfatta. Det underlättar förberedelserna. Och finner du dig inte precis när de ringer så ring tillbaka och fråga. De har skyldighet att svara övergripande på vad de vill kolla, säger Helena Kättström.

Det gör dig sannolikt mer fokuserad att veta om djurskyddskontrollen gäller alla djur, om det är kontroll av läkemedelshanteringen på gården eller tvärvillkoren i SAM-ansökan.

Du kan aldrig vägra en kontroll, men däremot kan du försöka flytta på den inom rimlig tid om du har goda skäl.

Ha sällskap hos dig

Du har också alltid rätt att ta med dig någon som stöd och som du känner att du kan ha nytta av under besöket.

– Det kan vara veterinären som är kunnig i frågorna, men det kan också vara en granne eller kompis som inte är direkt berörd och kan hålla huvudet kallt. Det kan hjälpa dig att höra och förstå vad som sägs och stötta dig att agera rätt, säger Helen Kättström.

Gäller kontrollen till exempel djurskydd tittar inspektören som regel på smutsiga djur, antal djur per yta och båsmått.

– Det är lätt att kontrollera och görs nästa alltid. Men de har ganska omfattande listor med fler kontrollpunkter. Ibland väljer de ut en del, men ofta går de igenom hela listan, säger Helena Kättström.

Kolla märkningen en extra gång

Hon tipsar också om att du alltid måste ha koll på djurmärkningen och CDB-rapporteringen.

– De flesta har bra rutiner, men checka att du inte har någon miss på till exempel lite för gamla kalvar som inte är märkta eller djur som har tappat brickan, säger Helena Kättström.

Hon har också noterat att det blivit allt mer fokus på läkemedelshanteringen vid kontrollerna.

– Håll koll på journalföringen av läkemedelsbehandlingar, men också märkning och förvaring av läkemedel. Det är lätt att glömma de bitarna, säger Helena Kättström.

Vänta in skriftliga redogörelsen

Efter kontrollen får du alltid en muntlig sammanfattning på plats. Börja inte argumentera då även om du inte håller med. Vänta i stället till du får deras redogörelse skriftligen.

– Läs då igenom noga och svara om det ställs frågor. Finns det anmärkningar i brevet om saker som behöver åtgärdas så ta tag i dem. Har du en avvikande uppfattning så bestrid det brevledes, men det kan vara klokt att ta hjälp om du inte är van, säger Helena Kättström.

Stoppa inte huvudet i sanden

Hon understryker hur viktigt det är att inte stoppa huvudet i sanden eftersom processen löper på och du inte kommer undan genom att inte läsa brevet.

Upptäcktes brister vid kontrollen blir det en uppföljande inspektion längre fram och den behöver inte vara annonserad i förväg. Svarar du däremot på länsstyrelsen frågor och själv lägger upp en plan för hur bristerna ska lösas är det ofta möjligt att få mer tid på sig, enligt Helena Kättström.

– Är du aktiv, transparent, visar upp dokumentation, goda rutiner och är med och svarar, ibland till och med på mer än de frågar om, kan ärendet ofta lösas smidigt, säger hon.

TIPS: Tänk på detta vid kontroll av länsstyrelsen

Be kontrollanten Fråga alltid om legitimation

Fråga alltid vad kontrollen omfattar

Ta stöd av extern person

Svara på frågor från länsstyrelsen brevledes

Åtgärda eventuella anmärkningar

Var aktiv och visa på dina goda rutiner

LÄS MER: Bedragare låtsas vara personal från länsstyrelsen