Så här lyder nya kraven på personalliggare

Sedan 1 januari 2016 måste det finnas personalliggare på varje byggarbetsplats. Tillsynen utövas av Skatteverket.

Systemet finns redan på frisörsalonger och restauranger och syftar till att motverka svart arbete. 

Alla som arbetar med bygget, undantaget personer som under kortare tid lossar eller lastar material, ska regi­streras när de anländer till eller lämnar arbetsplatsen.

Särskilda ID-kort

De förses med särskilda ID-kort för 80 kronor styck som tillhandahålls av, i dagsläget, nio certifierade företag.

Genom en applikation i en telefon eller läsplatta och en avläsare sker registreringen digitalt. 

Utrustningen kostar cirka 10 000 kronor och kan endast köpas av ackrediterade försäljare.

Inte för privatpersoner 

Skatteverket kan när som helst koppla in sig och ta del av informa tionen eller göra oannonserade kontrollbesök. 

Lagen om personalliggare gäller inte privatpersoner eller om den samman lagda byggkostnaden antas understiga fyra basbelopp, 178 000 kronor.