Så kan markägare och turistföretag öka den lokala tillväxten

Även om det just nu ser nattsvart ut för turistföretagen, kan små företag på landsbygden kanske se fram emot en svemester-våg. Det tror debattörerna från bland andra Naturturistföretagen och LRF.

Även om det just nu ser nattsvart ut för turistföretagen, kan små företag på landsbygden kanske se fram emot en svemester-våg, tror debattörerna från Naturturistföretagen och LRF.
Även om det just nu ser nattsvart ut för turistföretagen, kan små företag på landsbygden kanske se fram emot en svemester-våg, tror debattörerna från Naturturistföretagen och LRF. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

"Det är ingen grotta, utan en tunnel, fortsätt gå", säger artisten och poeten Trygve Skaug. För många av landets småföretagare känns det just nu nattsvart när kunder och affärer uteblir.

Inte minst gäller det små turistföretagare på landsbygden som ofta sett hela verksamheten tvärnita. Då kan tunnelliknelsen vara en viss tröst. Och nu är kanske tiden mogen för landsbygdens gröna näringar, inklusive turismen, att planera för en hållbarare utveckling tillsammans.

Undertecknade vill hjälpa de gröna näringarna att tillsammans skapa en hållbarare turism på landsbygden genom vägledningen; Turism på annans mark. Den är ett sätt att möta den stora längtan många känner till naturen och där vi vill att de ska möta välkomnande lokalbefolkning, markägare och företag.

Turistföretag i Sverige kan ha en svemester-våg att förhålla sig till och att hoppas på. Även andra nordeuropéer kanske ställer in sig på besök i ren och vacker natur. Svenska Turistföreningen rapporterade efter förra sommaren om besöksrekord på fjällanläggningarna, och en allmän spaning är att fler människor tar sig ut i skog och mark, vandrar, cyklar, paddlar och tältar.

Trenden att semestra i Sverige, i vår fantastiska natur, utan långa flygresor är troligen här för att stanna. Kan de gröna näringarna och besöksnäringen hjälpas åt att skapa hållbara alternativ som är säkrare och anpassade till våra lokalsamhällen? Går det att bygga upp ett arbetssätt som gynnar markägare, lokala företag, natur och kultur? Vi tror att det gör det.

Vi representerar både naturturistföretag och markägare, vi ser möjligheterna i turismen, men också hoten. Om turismen tillåts växa okontrollerat riskerar vi en utarmning av naturen och de värden som lockar turisterna.

Redan nu finns områden där okontrollerad turism slitit ner naturen. Det förskräcker så väl markägare, lokalbefolkning som turisterna. Den typen av ”slit och släng turism” vill vi motverka och istället verka för ett hållbart turistande som faktiskt kan skapa intäkter och därmed också arbetstillfällen på landsbygden.

Därför lanserar vi en metod för hållbar turism som bygger på samverkan mellan turistföretag och markägare och där aktiviteter dimensioneras utifrån vad natur, kultur och lokalsamhällen tål. Väldigt många naturturistföretag äger ingen egen mark. Så samverkan med den som äger mark blir därför en möjlighet att ändå skapa en bra verksamhet.

Ett gott samarbetsklimat och överenskommelser är nyckeln för långsiktig och hållbar turism. Vår uppfattning är att allemansrätten inte ska åberopas när det handlar om kommersiell turismverksamhet, då det kan leda till okontrollerad turismexpansion på bekostnad av kultur- och naturvärden samt skog och grödor.

Vägledningen Turism på annans mark ger konkreta råd, tips och guidning till markägare och naturturismföretag. Det handlar om hur man kommer överens, hur man gör turistplaner tillsammans och hur man tryggar hållbarhet.

Foldern innehåller också fem exempel på avtal för vanligt förekommande turistaktiviteter och inspel från experter som beskriver olika teman inom den moderna naturturismen. Det gäller till exempel regler kring att bygga leder, vägavtal, ridning, cykel, snöskoter och paddling.

Låt oss hoppas att många vill uppleva den svenska naturen på ett roligt och hänsynsfullt sätt när vi tagit oss ur corona-tunneln. Det bästa som turismnäringen och de gröna näringarna kan göra är att hjälpas åt med att skapa bra upplevelser som även omfattar vettiga regler för naturupplevelser. Helt enkelt, bra upplevelser för alla inblandade. Till det vill vi bidra med vägledningen; Turism på annans mark.

Annika Fredriksson,

Ordförande Naturturistföretagen

Palle Borgström,

Förbundsordförande LRF

Gunnar Palme,

Ordförande Sveriges Jordägareförbund

Charlotte Blum,

Ordförande Visit Dalarna

LÄS MER: ”Naturen ett guldkorn under coronakrisen”