Så har torkan och skogbränderna påverkat väljarna

Sommarens bränder och torka påverkade inte i så stor utsträckning hur svenskarna röstar på söndag, visar Land Lantbruks opinionsundersökning. Fem procent ändrade åsikt, men de flesta uppger att deras partisympatier inte ändrades.

Enligt en Kantar Sifo-undersökning som Land Lantbruk/Land Skogsbruk låtit göra säger fem procent av väljarna att torkan och bränderna fått dem att ändra partisympatier.
Enligt en Kantar Sifo-undersökning som Land Lantbruk/Land Skogsbruk låtit göra säger fem procent av väljarna att torkan och bränderna fått dem att ändra partisympatier. FOTO: BILDBYRÅN IBL

92 procent av svenskarna säger att sommarens torka och skogsbänder inte kommer att påverka hur de röstar i valet, enligt en Kantar Sifo-undersökning som Land Lantbruk/Land Skogsbruk låtit göra. Totalt säger fem procent att deras partisympatier ändrats på grund av extremvädret.

Störst påverkan syns hos väljare som säger att de skulle rösta på Miljöpartiet och Vänsterpartiet om det vore val i dag. Där säger 20 respektive 10 procent att de tänkt om när det gäller partival.

Minst effekt tycks vädret haft på de sverigedemokratiska och moderata sympatisörer där 98 respektive 97 procent säger att de inte påverkats av torkan.

Geografisk spridning

Var i landet man bor tycks inte spela någon större roll för huruvida extremvädret haft någon inverkan på vad man tänker rösta på. Bland boende i Blekinge och Skåne, bortsett från Malmöområdet, tycks det inte ha haft någon effekt alls. 99 procent svarar nej på frågan om vädret påverkat vilket parti de ska rösta på.

Ålder spelar roll

Generellt är de allra yngsta vuxna de som tänkt om mest medan de äldsta 65-79 inte låtit sig påverkas. Undersökningen gjordes via webbintervjuer med 1 032 personer 2-5 september.

– Andelen som själva säger att de låtit sig påverkas är låg på grund av det som kallas för "tredjepersonseffekt": tendensen att vi ofta tror att alla andra påverkas av saker men själva skulle vi aldrig påverkas. Människor vill ge en självbild att man inte påverkas av saker, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med inriktning på valforskning, vid Göteborgs universitet.

– Unga tycker i störst grad att de låtit sig påverkas, och det slår igenom i vilka grupper av partisympatisörer detta syns. V- och MP-väljarna är helt enkelt unga, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

LÄS MER: Så påverkas böndernas frågor vid ett regeringsskifte

LÄS MER: Ledare: Välj att rösta FÖR något i stället för EMOT något