Så ska färre dö i gröna arbeten

Varje år dör drygt femtio personer i arbetet i Sverige. I år har redan 10 personer omkommit, och olyckorna är fortfarande vanligast i gröna näringar. – Man måste ställa sig frågan ”vad är farligt i det här?”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem.

Ambulanssjukvårdarna Stellan Åström och Åke Lindberg demonstrerade livräddning inom projektet Farmar BUS.
Ambulanssjukvårdarna Stellan Åström och Åke Lindberg demonstrerade livräddning inom projektet Farmar BUS. FOTO: ESSO LARSSON

Förra året omkom sammanlagt 55 personer under arbetet i Sverige. Gröna näringar ligger fortfarande högt upp på listan över farliga arbetsplatser. Nyligen omkom två lastbilsförare i samband med lastning.

– För att kunna jobba med lösningar, måste man först definiera problemen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Hon menar att alla kan göra sin del genom att fundera över var farorna finns i just min bransch, mitt företag, eller i mitt arbete.

– Man måste ta bort skygglapparna och ställa sig frågan "vad är farligt i det här?", problemen måste upp till ytan, säger hon.

"Ska bara"

Hon säger att många olyckor sker när man bara ska fixa något litet snabbt jobb, och frångår rutinerna eller struntar i säkerhetsutrustningen.

– Många gånger är det personer som vuxit upp i verksamheten och kan den utan och innan, man är så van att man inte ser riskerna. Det gäller att vara medveten och inte underskatta de faror som finns, utan att för den delen bli rädd för allt.

I skogs- och jordbruk är maskiner och djur en vanlig faktor i arbetsplatsolyckorna.

– De väger väldigt mycket, och då är människokroppen inte särskilt stark, men till exempel siloarbete kan också vara riktigt farlig verksamhet. Vi måste arbeta med att förebygga olyckorna systematiskt genom att undersöka, bedöma risker, och sedan sätta in åtgärder för att förhindra att olyckor förekommer, säger hon.

Säsongsarbetare och ny arbetskraft är också riskgrupper, och här gäller det att fundera på introduktionen, hur man gör den för att informationen ska bli så tydlig som möjligt och så att man minskar riskerna.

Färre än förr

Förebyggande åtgärder, forskning och ny kunskap, har medverkat till en kraftig minskning av antalet arbetsolyckor med dödlig utgång under de senaste trettio åren.

Tydligast är utvecklingen i byggbranschen, där man arbetat systematiskt för att minska olyckorna vilket gett mycket gott resultat.

– Det gäller att ha kunskap och medvetenhet. Det faktum att det inte har hänt en olycka med mig eller någon i mitt företag, får inte vara en slump. Vi måste fråga oss själva varför, "är det något i vårt sätt att arbeta som ger ökad säkerhet?" och i så fall "hur systematiserar vi det?", säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Arbetsplatsolyckor

Enligt FN:s organ för arbetslivsfrågor dör 2,3 miljoner människor i sitt arbete varje år runt om i världen

Småföretag, underentreprenörer och utstationerade är överrepresenterade i olycksstatistiken.

Flest olyckor sker inom jord- och skogsbruk, tillverkning, byggverksamhet och transporter.

Fallolyckor och olyckor i samband med arbete på och vid väg, samt hantering av fordon toppar statistiken för svåra olycksfall och dödsfall.

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att förebygga arbetsskador genom att systematiskt undersöka, åtgärda och följa upp risker. Rutiner och en kontinuerlig översyn av säkerhetsarbetet på arbetsplatsen är viktigt.

Arbetstagare har också ett ansvar att följa arbetsplatsens instruktioner och inte strunta i dem, eller ta onödiga risker.

Källa: Arbetsmiljöverket.