Så tar du hand om intäkterna efter årets avverkning

Skogsindustrin går på högvarv och avverkningsanmälningarna slår rekord. Det gör att många skogsägare kan se fram emot större intäkter. Men hur tar man bäst hand om intäkterna?

Dags att fundera på när virkeslikviden ska slutredovisas och uttag från skogskontot ska göras.
Dags att fundera på när virkeslikviden ska slutredovisas och uttag från skogskontot ska göras. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

I grunden handlar skogsägandet om att ha ordning och reda för att kunna fatta kloka beslut. Med en bra överblick av året som gått kan man planera på vilken sida av årsskiftet virkeslikviden ska slutredovisas, när ett förskott på kommande års avverkningar bäst betalas ut och om och när uttag från skogskontot ska göras. Det menar Niels Jensen på Landshypotek Bank.

Summera året

När årsskiftet nu närmar sig ska man summera sina skattepliktiga intäkter och utgifter för att se om det är fördelaktigt att göra någon åtgärd redan före nyår. Man kan exempelvis reglera intäkterna genom att göra en betalplan med virkesinköparen för att undvika beskattning av hela likviden år ett.

– Betalplanen ska löpa på minst två år med ett fastslaget belopp för respektive år. Men var försiktig med att ange för små belopp de första åren vilket leder till en stor klumpsumma det sista året av betalplanen, säger Niels Jensen. Som skogsägare ska man också tänka igenom upplägget så att det speglar behovet av likvida medel de närmaste åren.

TIPS: Värt att tänka på inför årsskiftet

En bra start är att strukturera räkenskaper.

Se till att ha hyfsad kunskap om vad som är skattepliktigt och/eller avdragsgillt.

Summera skattepliktiga intäkter och utgifter för att se om något är fördelaktigt att göra före nyår.

Tänk igenom upplägget så att det speglar behovet av likvida medel de närmaste åren.

Överväg om ett eventuellt överskott ska användas till investeringar.

Jämför villkoren för skogskonton. Räntan kan exempelvis variera mellan olika banker.

Oväntade intäkter

Om man är påverkad av sommarens bränder och har fått oväntade intäkter bör de också summeras in i årets intäkter. Här menar Niels Jensen att ett skogsskadekonto kan vara en bra lösning för att placera eventuella försäkringsersättningar och virkeslikvider. Intäkten kan då fördelas ut under flera år och skatten betalas på det belopp man tar ut årligen.

FOTO: PRIVAT

– Man kan också fundera på att använda eventuellt överskott till att köpa mark, bygga vägar eller upprätta, alternativt uppdatera, en skogsbruksplan. Man ska också komma ihåg att skogliga åtgärder som exempelvis som att röja och underhållsdika oftast är direkt avdragsgilla, berättar Niels Jensen.

Jämföra alternativ

Men att göra förhastade investeringar före årsskiftet för att kvitta bort överskott vill Niels Jensen avråda ifrån.