Samarbete ska göra skogsbranschen mer jämställd

undefined

FOTO: GUNNAR ANDERSSON

För ett år sedan fick Metoo-rörelsen och skogsbranschens eget upprop #slutavverkat hela branschen att vakna. Vittnesmålen om sexism och trakasserier kom från alla delar av branschen. Bland annat skrev 16 kvinnliga jägmästarstudenter ett öppet brev till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och skogsnäringen för att vittna om den sexism och de trakasserier de upplevt under sin utbildning.

– Även om vi arbetat med de här frågorna i många år gav uppropet oss en ny lägesbild och en gemensam insikt om att vi måste bygga ännu mer kunskap, säger Mats Nilsson.

Högt på dagordningen

Som ett första steg har Holmen, Sveaskog, Södra Skog, SCA och Stora Enso gått samman för att träffa studenter vid SLU.

– Vi har aldrig tidigare gått samman på det här sättet. Det visar hur viktigt det är att vi börjar prata högt om de normer som råder inom skogsindustrin. Det är med en styrka och kraft vi gemensamt lyfter detta högst upp på dagordningen, säger Lena Westman, HR chef SCA.

Gå i armkrok

Under en eftermiddag ska studenterna och företagens HR-ansvariga i en workshop diskutera vilken roll jämställdhet spelar för att skogsbruket ska vara en hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv bransch.

– SLU är viktigt för hela branschens kompetensförsörjning och därför är det också viktigt att vi företag går i armkrok när vi träffar studenterna, säger Lena Westman.

Kåren positiv

Mikael Olsson är ordförande för studentkåren vid SLU i Umeå. Sedan omfattningen av sexismen och trakasserierna blev kända vid SLU har kåren arbetat aktivt med att förändra normen, bland annat genom att ta fram en uppförandekod och anordna killmiddagar där manliga studenter diskuterar normer.

– Vi ser väldigt positivt på företagens initiativ och ser gärna att det blir en fortsättning, säger Mikael Olsson.

Långt kvar

Men även om företagen nu går samman i ett nytt initiativ men de samtidigt att de arbetat länge med normer och värderingar kring jämställdhet och mångfald.

– Det är ett steg fram, men kulturen i branschen har funnits i generationer och vi är beredda att jobba med jämställdhetsfrågorna så länge det behövs. Branschen och även Sveriges lantbruksuniversitet behöver attrahera alla, säger Mats Nilsson.

Vill påverka beteenden

I branschen jobbas det nu för att integrera arbetet med normer och värderingar in den dagliga verksamheten.

– Vi har kommit en bra bit på väg, men vi är långt ifrån klara. Före Metoo var vi nog mer inriktade på könsfördelningar och numerärer medan vi nu arbetar med till exempel utbildningar för att påverka beteenden och attityder. Vi har nu ett större engagemang för de här frågorna i företagen, berättar Lisa Liljenstrand.