Samlad kraft gör spjutspetskandidaten Grimstad Lantbruk framgångsrikt

Grimstad Lantbruk i Östergötland nyttjar gårdens naturliga förutsättningar, sprider riskerna och är noga med de ekonomiska kalkylerna. Här ryms både animalieproduktion och växtodling där en viktig del är den vässade diversifierade produktionen. Nu är företaget en av årets spjutspetsfinalister.

– Man blir väldigt stark i en familj. Min fru Helen är mycket kunnig, jätteduktig på ekonomi och administration. Jag hade aldrig fixat det här utan henne. Barnens insatser och min sonhustru Rebecca är enormt viktiga för företaget, säger Jonas Eriksson.
– Man blir väldigt stark i en familj. Min fru Helen är mycket kunnig, jätteduktig på ekonomi och administration. Jag hade aldrig fixat det här utan henne. Barnens insatser och min sonhustru Rebecca är enormt viktiga för företaget, säger Jonas Eriksson. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Gården ligger vid sjön Roxen utanför Linghem, mitt emellan Linköping och Norrköping i Östergötland. I lantbruket ingår växtodling, uppfödning av unghöns, ägg- och nötköttsproduktion. Alla grenar är samlade i bolaget Grimstad Lantbruk AB som drivs av familjen Eriksson, där Jonas Eriksson har det yttersta ledningsansvaret för verksamheten.

– Men vi ser till att de flesta kan göra det mesta för att kunna rycka in om det behövs. Det gäller även våra anställda, säger Helen Eriksson.

”Kan sälja vad kunden vill ha när det gäller ras”

Uppfödning och hantering av cirka 250 000-300 000 unghöns varje år utgör störst del av omsättningen. Kunderna är äggproducenter främst i Östergötland.

– Vi jobbar nära dem med service och rekommendationer kring foder och avelsmaterial för att det ska gå så bra som möjligt, säger Jonas Eriksson.

– Under åren har vi jobbat upp så att vi är fristående och inte är bundna till något kläckeri, och kan därmed sälja vad kunden vill ha när det gäller ras, säger Helen Eriksson.

FAKTA: Grimstad Lantbruk AB

Ägare: Jonas och Helen Eriksson 75 procent, sonen Emil Eriksson 25 procent.

Verksamhet: Ekologisk och konventionell uppfödning av unghöns (250 000-300 000 per år), ekologisk produktion av ägg (18 000 värphöns), nötkött (60 dikor med rekrytering), spannmål och vall.

Omsättning: 22-25 miljoner kronor.

Antal anställda: 6 heltidsanställda samt extrapersonal.

Areal: Cirka 250 hektar åker, 50 hektar betesmark och 150 hektar skog.

Planerade investeringar: Har just färdigställt en ny flisanläggning och håller på att bygga en torksilo. Sammantaget en investering på omkring 2 miljoner kronor.

Övriga delar: Till bolaget Grimstad Lantbruk hör ytterligare två gårdar: Älvestad gård cirka en mil bort, vilken paret tidigare ägde men sedan 2014 tills vidare arrenderar av Trafikverket i avvaktan på byggstart för Ostlänken samt närbelägna Törnevalla prästgård som arrenderas av sonen Emil Eriksson. Till det kommer ett antal byggnader som arrenderas av en granne.

Helen och Jonas Eriksson träffades på en driftledarkurs 1988 och har lång erfarenhet av att driva lantbruksföretag, bland annat en mjölkgård i Sörmland. Grimstad säteri köpte de 2014.
Helen och Jonas Eriksson träffades på en driftledarkurs 1988 och har lång erfarenhet av att driva lantbruksföretag, bland annat en mjölkgård i Sörmland. Grimstad säteri köpte de 2014. FOTO: LASSE HEJDENBERG

För gårdens äggproduktion byggdes ett nytt hönsstall för tre år sedan. Där finns plats för 18 000 värphöns och äggförsäljningen sker till ett packeri inom Stjärnäggsgruppen.

Bortsett från en mindre del av unghönsen är hela gårdens produktion ekologisk, av ekonomiska skäl.

– Vi räknar på allt och hittills har det gett ett bra netto. Men skulle det ändras är vi beredda att ändra, säger Helen Eriksson.

”Ko-gård med naturbeten”

Ytterligare en del i företaget är nötköttsproduktion med ett 60-tal moderdjur och rekrytering. Kalvningen sker i januari-februari, i god tid före vårbruket. Försäljningen till vidareuppfödning sker i september. Köttproduktionen är anpassad till gårdens relativt magra betesmarker.

– Grimstad är en riktigt ko-gård med fina naturbeten. Filosofin är att göra det som gården har bäst förutsättningar för, säger Jonas Eriksson.

Det gäller även växtodlingen. Grödvalen görs utifrån marken och vad marknaden efterfrågar, där grynhavre visat sig lyckat.

– Vi gillar att prova nya grödor men börjar försiktigt för att inte riska för mycket, säger Helen Eriksson.

FAKTA: Familjen Erikssons tips för att lyckas som lantbruksföretagare

– Ha koll på varje verksamhetsgren, gör efterkalkyler.

– Lyssna på rådgivare men fatta dina egna beslut.

– Var beredd att ge allt när det krävs.

– Var noggrann med detaljerna, lämna inget åt slumpen.

– Fokusera på det du själv kan påverka.

– Måna om de anställda.

Familjen som äger och driver Grimstad Lantbruk består av Helen Eriksson, sonen Emil Eriksson, hans fru Rebecca Eriksson samt Jonas Eriksson.
Familjen som äger och driver Grimstad Lantbruk består av Helen Eriksson, sonen Emil Eriksson, hans fru Rebecca Eriksson samt Jonas Eriksson. FOTO: LASSE HEJDENBERG

Strategin med en mångsidig verksamhet byggd på flera verksamhetsgrenar gör att företaget är flexibelt och kan parera nedgångar på delar av marknaden. Riskerna sprids. Det ger också synergieffekter i form av ett kretslopp som för gödsel till fälten och ger en jämnare arbetsbelastning över året.

”Fått jobba hårt för att allt ska gå ihop”

Samtidigt är det centralt att varje gren är lönsam för sig, betonar de. De följer upp nyckeltal och gör efterkalkyler efter varje år eller produktionsomgång.

– Vi har inte ärvt någon gård och har därför fått jobba hårt för att allt ska gå ihop. Blöder det någonstans i bokföringen gäller det att hitta felet, åtgärda det och dra lärdom, säger Helen Eriksson och exemplifierar med förra årets rapsodling som till stor del togs av rapsbaggarna.

Paret Eriksson har drivit lantbruk ihop i snart 30 år och de har en gemensam drivkraft.

– Vi gillar att se välmående djur och välskötta åkrar. Att vi dessutom kan leva på det är kul, säger Helen Eriksson.

FAKTA: Nyckeltal för Grimstad Lantbruk

Omsättning 2016: 18 108 223 kronor

Omsättning 2017: 18 728 076 kronor

Omsättning 2018: 27 894 452 kronor

Omsättning 2019: 24 412 635 kronor

Omsättningsökning 2016-2019: 35 procent

Resultat efter avskrivningar 2019: 3 745 076

Vinstmarginal: 15 procent

Motivering för Grimstad Lantbruk AB:

Grimstad Lantbruk AB är ett stabilt företag som under de senaste åren har vuxit till dagens storlek. Produktionen är uppdelad på flera ben för att stärka företaget, vilket även ger en stadig grund.

De drivna och engagerade ägarna arbetar hårt för att behålla och utveckla en välfungerande verksamhet. Företaget har en stark ledning med bred kompetens inom produktionsgrenarna och de använder även kompetenta konsulter utanför verksamheten för rådgivning.

Nästa generation är inarbetad i företaget och det finns ett gott samspel mellan delägarna. Ett besök på gården ger alltid energi och inspiration. Grimstad Lantbruk AB är ett bra exempel på de möjligheter som finns att driva ett lönsamt och hållbart företag med bas i de gröna näringarna.

Gunilla Hansson, Skog & Lantbruk, Swedbank