Satellitdata används för att övervaka finska avverkningar

Finland börjar använda satellitdata för att till exempel jämföra avverkningsanmälningar med den faktiska slutavverkningen. Men tekniken har större potential än så.

Avverkningsanmälningarna i Finland ska övervakas med hjälp av data från satellit.
Avverkningsanmälningarna i Finland ska övervakas med hjälp av data från satellit. FOTO: VIKTORCAP

Finlands skogscentral börjar nu följa upp anmälda avverkningar med hjälp av bilder tagna av satellit, skriver Landsbygdens folk.

Kartorna ska sedan visa de verkställda avverkningarna och dessa ska jämföras med anmälningar som skogsägare och virkesköpare lämnar in. På så sätt hoppas man att övervakningen av skogslagen ska effektiviseras.

Får granskningsdata

Då kan man i ett senare skede sätta in fältgranskningar där det utifrån kartbilderna verkar behövas vidare utredning.

– Som en slutprodukt av processen får vi granskningsdata till exempel om försummade anmälningar eller objekt som har avverkats trots att de är skyddade av skogslagen, säger utvecklingsexpert Eetu Myöhänen vid Finlands skogscentral.

Även gallringar ska granskas

Under några år har den nya tjänsten provats i vissa områden, men har nu utvidgats till att gälla hela Fastlandsfinland. Till en början ska endast slutavverkningar övervakas, men senare är även gallringar tänkt att kunna omfattas.

– I framtiden utvecklas tolkningen till uppföljning av gallringsstyrka och granskningarna kan möjligen riktas in på objekt som eventuellt har gallrats alltför glesa, säger Myöhänen.

Snabbt och automatiskt

Det är företaget Bitcomp Ab som har tagit fram tjänsten och som ansvarar för utvecklingen av den

– Ännu för några år sedan fanns inte Sentinel 2-satellitens öppna data tillgängliga i Finland. Det skulle ta mycket lång tid att kalkylera sådana mängder data på egna servrar, men genom effektivt utnyttjande av molntjänster kan analysen nu göras mycket snabbare och helt automatiskt, säger utvecklingschef Sanna Härkonen.

Följa olaglig avverkning

Det finns potential för tekniken att lanseras även i andra länder.

– Tjänsten kan enkelt utvidgas också utanför Finland. I många länder finns det ett behov av att följa med olagliga avverkningar och den minskande skogsarealen, säger Sanna Härkonen.

Snabb utvärdering av data

Det är informationen, och snabbheten i överföringen, från satelliten som gör tekniken så användbar inom skogens områden. Information om skogens förändring kan utnyttjas på helt annat sätt nu än för fem år sedan.

– Till exempel storm- och insektsskador kan utvärderas snabbt. Skogens kolbindning kan också optimeras när det finns fjärrkarteringsdata om skogens kvalitet, tillväxt, jordmån, vegetation och väder som kan analyseras och kombineras med modeller för kolbalansen, säger hon.