Satsningen på Mera tall fortsätter

När skogsägare och jägare möts och utifrån lokala fakta lär sig mer, så ökar tron på att det går att föryngra med tall. Där metoden testats har antalet tallplantor per klövvilt tredubblats. Nu får Skogsstyrelsens metod ”Mera tall” fortsatt stöd för att spridas till andra delar av landet.

FOTO: MATS P. OSTELIUS

Årliga inventeringar visar år efter år att antalet viltbetesskador på tall ligger allt för högt. Ett nyligen uppmärksammat exempel på det är området norr om Kramfors i Västernorrland där en skogsägare fått cirka 30 hektar 18-årig ungtallskog uppäten av älg under vintern med stora produktionsförluster som följd.

För mycket gran planterad

Under många år har dessutom andelen tall i södra Sverige minskat, främst på grund av att skogsägarna planterat gran för att undvika betesskador. Det har gjort att gran planterats i för stor utsträckning och på marker som inte är lämpliga med minskad produktion som följd.

Skogsstyrelsens arbetsmetod ”Mera tall” har testats för att minska viltbetesskadorna och öka andelen tall, och enligt Skogsstyrelsen visar arbetet att det går att vända den negativa utvecklingen med omfattande viltbetesskador i skogen och minskad andel tall.

”Ger gott resultat”

Metoden går ut på att skogsägare och jägare möts och att de utifrån lokala fakta lär sig mer, vilket ökar tron på att det går att föryngra med tall.

– Vi ser att det ger resultat och därför känns det bra att vi nu kan säkra upp ett fortsatt nationellt stöd även för 2019. Det här tror vi kommer att få positiva effekter rakt in i svensk skogsproduktion där vi behöver bli effektivare för att möta behovet av mer bioekonomi för omställning till ett klimatsmartare samhälle, säger Hasse Bengtsson, projektledare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Lyft för Mera tall – negativa trenden är vänd

För stor älgstam och för dålig avskjutning bakom omfattande betesskador