Sätt stopp för ohållbara viltskador

Jakten måste vara underordnad livsmedelsproduktionen som nu hotas av viltskadorna. Det skriver Thomas Magnusson i ett öppet brev till landsbygdsministern.

Skador orsakade av främst vildsvin och hjortar är det som främst hindrar lantbrukare från att utveckla sina företag. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Jag har noterat att ministern tänker ta initiativ till en livsmedelsstrategi 2.0, som ska leda till att den svenska livsmedelsproduktionen ökar. Det är naturligtvis synnerligen välkommet, viktigt och hög tid.

Ur ett säkerhetsperspektiv är den absolut viktigaste frågan som ansvariga politiker och myndigheter har att ta ansvar för att förse landets befolkning med inhemskt producerade livsmedel vid naturkatastrofer, avspärrningar, internationella kriser, krig, miljökatastrofer med mera – inte minst ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Strategin måste också vara långsiktig och ha en bred politisk förankring samt genomföras tillsammans med de gröna näringarna, länsstyrelser och kommuner. Naturligtvis också med statliga myndigheter och dessutom skyndsamt.

När lantbrukare speciellt i de animalietäta områdena i södra och mellersta Sverige tillfrågas om vad som hindrar dem i deras utveckling så är det viltskadorna. Skador orsakade av främst vildsvin och hjortar men även av gäss, tranor och svanar.

På grund av den kraftiga prishöjningen på de insatsvaror som krävs för att producera livsmedel på ett långsiktigt hållbart sätt kan viltskadorna nu beräknas till flera miljarder. Jag hoppas att alla inser att det är ohållbart, även landsbygdsministern.

Livsmedelsstrategi 2.0 måste på ett långsiktigt sätt ta krafttag mot viltskadorna, det måste ingå i livsmedelsstrategins mål. Naturvårdsverket har som mål att skadorna ska halveras till 2025. Vi jordbrukare ser inga åtgärder som skulle kunna göra att vi når det målet.

Jag utgår från att ministern tar detta på allvar och omgående tillsätter en jaktlagsutredning som tar följande aspekter på fullt allvar:

  • Jakten är underordnad livsmedelsproduktionen.
  • Kom inte med idéer om att traditionell jakt ska lösa detta. Det har redan prövats och fungerar inte.
  • Det krävs nya kraftfulla åtgärder, till exempel utökad professionell fällfångst.
  • Alternativt måste drabbade lantbrukare ersättas ekonomiskt för viltskadorna.

Thomas Magnusson, Rinkaby