SCA vill se förändring: ”FSC-standard löser inte problemet”

undefined

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, SCA.
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, SCA. FOTO: SCA/PER-ANDERS SJÖQUIST

Som Land Skogsbruk tidigare berättat har SCA länge varit kritiska till kopplingen mellan nyckelbiotopsbegreppet och regelverket för bevarande av skogar med höga naturvärden i FSC:s skogsbruksstandard.

De menar att standarden måste fungera i bolagets verklighet, som det uttrycker det. När det nu visar sig att resultatet av revideringen inte ändrar något är SCA fortfarande kritiska.

– Problemet är absolut inte löst, men man kanske kan säga att det är hanterat, säger Björn Lyngfelt.

Den nya reviderade FSC-standarden ändrar inget i regelverket som har med nyckelbiotoper att göra. Det betyder att standarden fortsätter att få samma effekt som tidigare även när den nya versionen träder i kraft 2020.

– Men det kommer inte att gå att vi har det som det har varit, konstaterar Björn Lyngfelt.

Han menar att lösningen är att frikoppla standarden från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsbegrepp.

– FSC måste hitta sitt eget sätt att definiera vad skog med höga naturvärden innebär, förklarar han.

SCA har under revideringsprocessen hotat med att hoppa av FSC-certifieringen om standarden inte fungerar den verklighet de verkar i.

– Det finns andra sätt att certifiera sin verksamhet och dokumentera spårbarheten, hävdar Björn Lyngfelt.

Han ser det dock som positivt att ett reviderat förslag till standard efter långa diskussioner till sist presenterats och att en process fastställts för nyckelbiotopsfrågan som ligger utanför revideringen av standarden.

– Det är en helt nödvändig process som måste leda fram till en förändring, säger Björn Lyngfelt.