SD: ”Allianspartierna på väg att sälja ut lantbrukarna”

I sin strävan att slippa samarbeta med Sverigedemokraterna är Alliansen på väg att sälja ut lantbrukarna, hävdar SD:s jordbrukspolitiske talesman Staffan Eklöf.

En kompromiss mellan Alliansen och de rödgröna kommer i bästa fall resultera i en mycket liten sänkning av dieselskatten, skriver debattören.
En kompromiss mellan Alliansen och de rödgröna kommer i bästa fall resultera i en mycket liten sänkning av dieselskatten, skriver debattören. FOTO: JANNE ANDERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det finns i dag två grundläggande och konkurrerande synsätt på lantbrukets dieselskatter och skatter på andra insatsmedel. Frågan handlar i ett större perspektiv om det svenska lantbrukets konkurrensförhållande gentemot konkurrerande EU-länder.

Sverigedemokraterna vill att svenska lantbrukare ska ha samma konkurrensförutsättningar när det gäller insatsmedel som danska lantbrukare, nu och över tid.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger närmast den hållningen, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte alls vill sänka exempelvis dieselskatten, istället förespråkar de en höjning och dessutom införandet av andra skatter.

Sverigedemokraterna vill även ta bort den allmänna löneavgiften för företag för de tre första anställda, vilket skulle gynna många lantbruksföretag. Allianspartiernas åsikter kring detta rimmar ganska väl med Sverigedemokraternas. De rödgrönas syn på ett sådant förslag är däremot kyligare.

När det gäller stöd till lantbrukare som drabbats av torka så ligger även där Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna närmast varandra. Möjligheten att ge lantbrukare betalt för kravet att låta mjölkkorna gå på bete utgör också den en bas för en möjlig överenskommelse.

Alldeles oavsett hur god förhandlare man är så kvarstår faktum att resultatet av förhandlingar och kompromisser påverkas av vem man förhandlar med. Olika parter drar åt olika håll.

En kompromiss mellan Alliansen och de rödgröna kommer i bästa fall resultera i en mycket liten sänkning av dieselskatten. Troligare är dock att ingen sänkning görs alls.

Sänkning av den allmänna löneavgiften blir sannolikt även den mindre och omgärdad av andra begränsningar eller motkrav. Hur man än vänder och vrider på det kan det med lätthet konstateras att Alliansens eventuella kompromisser med de rödgröna skulle innebära mycket lite förbättringar, om några alls för lantbrukarna i Sverige.

Däremot skulle en kompromiss till följd av diskussioner mellan Allianspartier och Sverigedemokraterna troligen hamna mellan partiernas ståndpunkter och alltså möjliggöra en rejäl sänkning av dieselskatten och den allmänna löneavgiften. På det sättet skulle lantbrukets strukturella lönsamhetsproblem kunna åtgärdas.

Alliansen är på väg att sälja ut lantbrukarna därför att de anser att avståndstagandet till oss Sverigedemokrater väger tyngre än deras egen politik. Det är ett cyniskt sätt att bedriva politik på och dessutom mycket beklagligt eftersom det ytterst drabbar lantbrukarna.

Staffan Eklöf (SD),

Jordbrukspolitisk talesperson