”SD:s väljare omedvetna om följderna”

Om du bor på landsbygden, kanske är bonde, och har röstat på Sverigedemokraterna är det dags att inse vilken politik du bidragit till. För inte är det en politik som verkar för en levande landsbygd, anser Knut Svensson i sin debattartikel.

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.
Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. FOTO: JOHANNA NORIN/MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag är besviken på den stora skara landsbygdsbor, då även lantbrukare, som vid årets val lagt sin röst på Sverigedemokraterna. SD är inget demokratiskt parti. Det är ett parti som övriga sju riksdagspartier tar avstånd från eftersom SD inte respekterar mänskors lika värde.

SD:s sympatisörer framträder på sociala medier och ger uttryck för att Donald Trump i USA och Vladimir Putin i Ryssland är bra förebilder. Du som läser detta och tycker att Trump och Putin är bra figurer, kan sluta läsa nu.

Vill du däremot att vi ska ha en levande landsbygd och att hela Sverige ska fungera och alternativet för att rösta på SD hade varit ett parti från Alliansen, läs då gärna vidare.

I och med att du röstat på SD har Alliansen minskat i styrka och du har ökat chanserna för V och MP att tillsammans med S föra en landsbygds- och företagsfientlig politik.

Några exempel på detta:

* Kilometerskatt för lastbilstrafiken, transporter som vi på landsbygden är mest beroende av, i stället för att stimulera och utveckla miljövänligare bränslen.

* En fortsatt indexuppräknad koldioxidskatt, vilket belastar landsbygden mest.

* Riskerar en återinförd gödselskatt som än mer försämrar lantbrukets konkurrenskraft.

* Försämrade villkor i äganderätten i fråga om "fågelrevir", "svamprevir" med mera.

* Katastrofala villkor för företagande som är alternativ till landstings- och kommunala verksamheter.

* Staten ska bestämma över hur familjen fördelar sina sociala rättigheter inom familjen.

* Höjda skatter och avgifter för att tillgodose Vs och MP:s extrema krav i olika sammanhang, kan till exempel vara våldtäkt på äganderätten genom att öka arealen skogsmark tagen ur produktion. Museiskogar. En skog som bland annat behövs för alternativa bränslen.

* Som i EUs parlament och ministerråd driver förslag om försämrande förutsättningar för lantbruksnäringen.

* Som in absurdum driver strandskyddet, vilket försvårar attraktivt landsbygdsboende.

* Som inte slår vakt om kulturhistoriska värden hos månghundraåriga kvarndammar.

Listan kan säkert göras mycket, mycket längre. Men du kanske har fått en tankeställare om vad du bidragit till genom att rösta på SD.

Är det ändå så att du i likhet med den politiska toppen inom SD saknar orden "empati" och "medmänsklighet" i ditt ordförråd och tycker liksom SD:s Mattias Karlsson att "det finns bara två val, seger eller död", då har du läst dessa rader i onödan.

En sak till. Många säger att övriga partier inte "pratar" med SD. Detta är fel ord, prata ska bytas ut mot förhandla, och att förhandla med SD är nog lika meningslöst som att i Ryssland förhandla med Putin. Tänk på detta vid nästa val!

Knut Svensson,

Norra Bygget, Kallinge