”Se era anställda som en viktig investering”

Livsmedelsstrategin är akut hotad om det inte finns tillräckligt med arbetskraft och yngre människor som vill in i branschen. Det är ju faktiskt de som ska förverkliga långsiktiga målen, skriver LRF Ungdomens ordförande Emilia Astrenius Widerström.

Emilia Astrenius Widerström, avgående ordförande för LRF Ungdomen.
Emilia Astrenius Widerström, avgående ordförande för LRF Ungdomen. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Kompetensbrist är något många i de gröna näringarna pratar om. Enligt mig är Livsmedelsstrategin akut hotad om det inte finns tillräckligt med arbetskraft och yngre människor som vill in i branschen. Det är ju faktiskt de som ska förverkliga de långsiktiga målen i strategin.

Det är inte bara det gröna näringslivet som kämpar för att rekrytera tillräckligt med medarbetare. Forskning visar att det är svårt att locka högutbildade människor till platser som inte har det bästa utbudet av fritidsaktiviteter eller inte har tillräckligt med skolor och barnomsorg.

Efter att ha varit på en föreläsning om just detta, ändrade jag uppfattning om påståendet att vi behöver bli försörjda med arbetskraft. Att det är skola, annan utbildning och politiken som bör stå för det är inte hela sanningen. En av föreläsarna sa: ”Jag gillar inte ordet kompetensförsörjning, det borde heta kompetensrekrytering”. Och visst är det sant. Att skapa ett jobb brukar ju vara lätt som en plätt, men att bygga förutsättningarna kring det kräver en hel del ansträngning.

Vi som arbetsgivare, företagare eller kanske till och med anställda glömmer, eller vet inte riktigt, hur man bär sig åt för att jobba med det. Hur bygger vi förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla attraktionskraften?

En viktig del i att bygga hållbara företag och stärka lönsamheten är att vi får till en attraktiv arbetsmarknad med engagerade medarbetare. I många fall är de avgörande för att företaget ska nå lönsamhet. Och det kan i sin tur göra att du också kan erbjuda exempelvis högre lön och kompetensutveckling, både för dig själv och dina jobbarkompisar.

Vi måste se våra anställda som en viktig investering i våra företag. Men frågan har flera dimensioner. Talesättet ”Syns man inte, finns man inte” är också en av dem. LRF som företagarorganisation behöver tillsammans med medlemmarna lägga mer krut på sådant som ”Jobba Grönt ” och arbeta på bilden av att vara anställd i de gröna näringarna. Bilden är för många fortfarande den av en ”fattig bonddräng” likt Alfred i Lönneberga. Även de kooperativa företagen har ett stort ansvar här.

Slutligen några saker du kan börja titta på hemma: Vad har du att erbjuda den som söker arbete? Vet de som ska praktisera att du finns? När hade du senast medarbetarsamtal med dina anställda? Och hur attraktivt är det att bo i din kommun?

Emilia Astrenius Widerström,

Ordförande LRF Ungdomen