Se torkans effekt på hjälpsådden

Till följd av torkan har många tvingats att hjälpså sina vallar. På en fältvandring i Skaraborg var effekterna av torkan i fokus.

Linus Andersson på Rännagården i fält som bevattnats och hjälpsåtts sent med havre och fröblandning med 50/50 westerwoldiskt rajgräs och blodklöver.
Linus Andersson på Rännagården i fält som bevattnats och hjälpsåtts sent med havre och fröblandning med 50/50 westerwoldiskt rajgräs och blodklöver. FOTO: MARIA TÖRNER

"Vad ska vi göra av säsongen som gick med sämre etablering och låga vallskördar?" var temat för Gröna Mötens senaste fältvandring i Skaraborg. Under dagen visade flera lantbrukare upp sina strategier för hjälpsådd för att skaffa mer grovfoder.

FOTO: MARIA TÖRNER

Svaga hjälpsådder

Under dagen jämfördes flera olika strategier att klara torkan med varandra. Gemensamt var att hjälpsådderna varit svaga med liten möjlighet till skörd.