Seger för skogen i EU-parlamentet

Det blev gröns ljus för skogen i EU-parlamentets omröstning i dag – tallolja och stubbar ses som förnybara bränslen.

EU-parlamentet röstade i dag ja till ett förslag där både stubbar och tallolja ses som förnybara bränslen, rapporterar TT.

De tre lagförslag som parlamentet röstade om i dag vid lunchtid handlade om energieffektivitet, styrning av energiunionen och energi från förnybara källor.

”Seger för skogen!”

Christofer Fjellner (M) är en av de ledamöter som kämpat för att EU ska gå på den nordiska linjen och se skogsprodukterna som förnybara. Han var lättad efter att omröstningen gått Sveriges väg.

– Seger för skogen! Twittrade han efter att omröstningen avslutats.

Ska sys ihop med ministerrådets beslut

Innan mötet fanns en hel del oro bland de svenska representanterna eftersom det inte varit någon självklarhet hur parlamentet skulle ställa sig. Till exempel ville en majoritet i parlamentets miljöutskott inte räkna tallolja som biobränsle och det fanns dessutom ett starkt stöd för att inte tillåta att stubbar och gallringsvirke används till framställning av biobränslen.

I nästa steg ska lagförslagen sys ihop med det som ministerrådet tidigare sagt, därmed är sista handen inte lagd vid lagförslaget.

LÄS MER: Beslut tas om förnybartdirektiv