”Sen majssådd lyfter vetet till skyarna”

Sverige och Ryssland har mycket höga skördar på ingång, även om vi behöver lite mer regn för att vara säkra. Men Lantmännen följer inte Matifbörsen, skriver råvaruexperten Björn Folkesson.

Björn Folkesson, råvaruexpert och lantbrukare.
Björn Folkesson, råvaruexpert och lantbrukare.

Mjölk. Det är nu fler än jag som har sett att Arlas följsamhet mot Fonteras auktioner har mist en stor del av sin forna funktion. En Facebookgrupp diskuterar ivrigt vad det beror på att Fonterra har stigit i elva veckor medan Arla hållit oförändrat pris. Nu i tisdags föll visserligen Fonterra men för första gången på länge och inte särskilt mycket. Arlas produkt, som ju är skummjölkspulver, steg till och med en aning och osten är på femårshögsta men medelvärdet av alla mejeriprodukterna drabbades av en liten sänkning; 1,4 procent för att vara noga.

I vår omgivning sjunker till exempel Friesland Campinas a-contobetalning och det tyska spotpriset är 29 eurocent per kilo medan Holland ligger något lägre. Svårförståeligt är att vissa analytiker av mejerimarknaden anser att vår mjölk skadas av vår låga krona men där kommer också motreaktioner.

Det kan dock påminnas om att internationella Arla lever i en ständig valutacirkus med svensk och dansk krona, euro och brittiskt pund, samt amerikanska dollar – som ju dominerar pulvermarknaden. För att tillfullo förstå hur dessa rörelser matchar varandra krävs nog en del och att därtill kunna förutse detta.

Jag kommer inte att släppa Fonterra men jag skall komplettera med information från Holland och Tyskland. För åtminstone Friesland Campinas del så har vi nu en årsbotten som varar fram till månadsskiftet juni/juli, därefter går a-contopriset upp. Nu skall vi se om Arla kommer att följa samma mönster.

Bedömningarna som görs är att skörden 2019 kommer att bli bättre än 2018 vilket kommer att ge mer mjölk, men det är inte säkert att det finns motsvarande efterfrågestyrka. Det avgör hur som helst det framtida mjölkpriset. En viss frustration finns nu på många mjölkgårdar på grund av utebliven mjölkprishöjning och det är lätt att förstå!

Vete. För bara två veckor sedan så togs inte den övermåttan rikliga nederbörden i USA på så särskilt stort allvar. Någon kommenterade att det skulle vara en förevändning för fonderna att köpa tillbaka sålda kontrakt. Nu är tonen helt annan. Oron för den sena sådden, som drabbar majs särskilt hårt, har spritt sig som ringar på vattnet och lyfter nu vetet till nya högstanivåer.

Makten i amerikansk majsodling visar sig på vår Matifbörs som stiger lite nästan varje dag. Detta trots att vi och Ryssland har mycket höga skördar på ingång, även om vi behöver lite mer regn för att vara säkra. Anmärkningsvärt är annars hur dåligt Lantmännens vetepris följer Matif. Avståndet är hela 50 öre under och det brukar normalt vara 35 öre. Man får intrycket att den starka euron ännu inte fått genomslag på den svenska sidan Östersjön.

Valuta. Euron har fallit 10 öre sedan topp – det fanns alltså en övre gräns även där. Många bönder har nu tagit positioner i valutamarknaden och det återstår bara önska lycka till!