Sen skörd ökar risken för andra kvalitetsproblem

Efter cirka 850 nya provtagningar den gångna veckan ligger nedklassade partier på grund av höga don-halter fortfarande på en låg nivå.

FOTO: MARIANNE PERSSON

Det handlar hittills om knappt 8 000 mykotoxin-analyser som branschen låtit utföra under årets skördesäsong. Av de ungefär 850 analyssvar som redovisades förra veckan var det endast ett tiotal som visade på så höga don-värden att partierna nedklassades till foder.

Ökar svagt i hela Sverige

Dessa prover har tagits på spridda håll i landet och det går inte att på samma sätt som tidigare säga att det är ett västsvenskt problem. Snittvärdena fortsätter att öka svagt i hela landet men ligger inte på någon bekymmersam nivå. 90 procent av provtagningarna avser havre.

Bedömningen är därför att don-situationen ser bättre ut än på flera år – men branschorganisationen Foder & Spannmål varnar samtidigt för andra stora kvalitets- och hygienrelaterade problem med anledning av den utdragna skörden.

LÄS MER: Tiotal havrepartier nedklassade

Risken för höga don-halter inte över