Setra och Preem vill göra bensin av sågspån

Setra och Preem går ihop för att, ur sågspån, tillverka flytande råvara till biodrivmedel. En produktionsanläggning vid Setras sågverk Kastet utanför Gävle beräknas stå klar 2021.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Sågverken brukar ha svårt att få avsättning för de stora volymer sågspån som faller ut i produktionen av plank och bräder. Vissa volymer har historiskt sålts till spånskiveindustrin som i dag i stort sett är bortraderad från den svenska träindustrikartan. En del volymer går till pelletstillverkning, men den största volymen säljs oförädlad till låga priser till värmeverken.

”Helt i linje med Setras strategi”

Setras satsning på förädling till pyrolysolja, en råvara till biodrivmedel, är ett nytt grepp för att höja värdet på sågspånet.

– Det här ligger helt i linje med Setras strategi att öka värdet och klimatnyttan hos våra produkter, säger Hannele Arvonen, VD på Setra Group, i en skriftlig kommentar.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.
Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem. FOTO: ANN LIND N

Målet är att börja bygga anläggningen under 2019. Produktionsvolymen beräknas bli cirka 25 000 årston, som ska raffineras vid Preems raffinaderi i Lysekil.

– Det är brist på biobensin så i den här processen avser vi att främst tillverka bensin. Men vi har också teknik för att tillverka diesel av pyrolysolja, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.