”Självgående vätgasdrivna maskiner är framtiden”

I avvaktan på att lantbruksmaskintillverkarna utvecklar vätgasdrivna maskiner så kan svenska gårdar producera och sälja vätgas, anser Lars Forslund i ett debattinlägg.

I avvaktan på att lantbruksmaskintillverkarna utvecklar vätgasdrivna maskiner så kan svenska gårdar producera och sälja vätgas, anser Lars Forslund.
I avvaktan på att lantbruksmaskintillverkarna utvecklar vätgasdrivna maskiner så kan svenska gårdar producera och sälja vätgas, anser Lars Forslund. FOTO: CARL-MAGNUS PETTERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När jag tillsammans med studiekamrater guidades på Alnarps lantbruksmuseum av vår lärare för 50 år sedan, uppmärksammade han oss på att innovationer med utgångspunkt från aktuell teknik nästan alltid blivit ett misslyckande. Som exempel visade han ett exemplar av en tidig mjölkmaskin, den utgick från att efterlikna handen som kramar ut mjölken från spenen.

Det var en komplex konstruktion med mekaniskt drivna stötstänger, de hade en fram och återgående rörelse och försedda med kuddar längst ut, de tryckte på spenen och på så sätt skulle mjölken kramas ur spenarna. Då jag läser om "Eltraktorn som inte slår knut på sladden" kan jag inte undvika att associera till den tidiga varianten av mjölkmaskinen med kuddar och stötstänger.

För att klara fossilfri energiförsörjningen till vårt högteknologiska lantbruk krävs nya infallsvinklar. Traktorn är gårdens viktigaste kraftkälla för att dra och driva de tillkopplade maskinerna och även med reservelverk klara elförsörjningen vid störningar i elnätet. Då traktorerna är beroende av fossila drivmedel så kanske den inte är självklar i framtiden.

Fossilfria drivmedel till dieselmotorer utvecklas med skogen som en viktig leverantör av råvara. Drivmedlet är fossilfritt, men CO2 utsläppen är kvar. För att ta bort avgaserna har eldrivna maskiner med batteridrift blivit ett alternativ, men batteritekniken klarar inte stora effektuttag under längre tid vilket är skälet till att prova driva traktorer med kabel.

Tekniken med energibäraren vätgas har utvecklats snabbt. I Sverige finns tillverkare av Reformer för produktion av vätgas från biogas, tankstationer av vätgas, bränsleceller för el till motorer i fordon och arbetsmaskiner och kraftenheter för elproduktion vid avbrott i elnätet. Det mesta av deras produktion exporteras beroende på att Sverige inte kommit lika långt som exempelvis Tyskland och Japan.

Med ny rötningsmetod för biogas och konvertering av den till vätgas finns förutsättningar att på enskilda gårdar eller i samverkan med andra gårdar få en lönsam produktion av vätgas. Det finns teknik för att röta allt organiskt material till biogas utan förbehandling, och i samma anläggning konvertera biogasen till vätgas.

Metoden är inte prövad i vårt klimat, men en intressentgrupp har planer på att ansöka om stöd för att bygga en pilotanläggning för produktion av vätgas.

Vätgasdrivna lantbruksmaskiner finns inte men det finns bilar, bussar och lastbilar. I avvaktan på att lantbruksmaskintillverkarna utvecklar vätgasdrivna maskiner så kan svenska gårdar producera och sälja vätgas och därigenom medverka till att lösa infrastrukturen för vätgasförsörjningen.

Används kraftenheter med effekt från 50 till 300 kW kan vätgasen redan nu användas för elproduktion vid elavbrott.

Traktorn kan bli överflödig, då det finns stor potential att utveckla nya koncept av självgående vätgasdrivna maskiner. Det leder även till mindre materialbehov och lättare maskiner vilket minskar problemen med jordpackning.

Framtidsvision: En vårdag se en självgående harv eller såmaskin tyst går fram över fältet med eller utan förare.

Lars Forslund,

Lantmästare